otrdiena, 2015. gada 3. novembris

Oktobrī iegādātās grāmatas


SABIEDRISKI POLITISKĀ LITERATŪRA
Līderis darbā un ekonomiskajā izaugsmē  . - [Rīga] : Zinātne, [2015]. - 573 lpp. : il .- Nodarbinātība (ekonomikas teorija). Darba tirgus. Darbinieku stimulēšana. Darbs - Sociālie aspekti.
Bergena, Līna.  Budisms 90 minūtēs : ezoterika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 100, [2] lpp. : il.  
 Hinduisms 90 minūtēs : reliģija - vienkārši par sarežģīto . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008. - 119 lpp. ; 20 cm. - (Visas pasaules reliģijas - 90 minūtēs 
 Islāms 90 minūtēs : reliģija - vienkārši par sarežģīto . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Latgales druka). - 103, [1] lpp.  
 Jūdaisms 90 minūtēs : reliģija - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008  . - 117, [2] lpp.  
 Karloss Kastaņeda 90 minūtēs : filozofija - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : Latgales druka). - 148, [1] lpp. ;  
 Kristietība 90 minūtēs : reliģija - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 116, [1] lpp.  
Maslovs, A.  Konfūcijs 30 minūtēs : filozofija - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Latgales druka). - 101, [3] lpp. : il.  
Nimbruka, Lavanda.  Daoisms 90 minūtēs : ezoterika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 117, [2] lpp. : zīm., tab.  
 Paulu Koelju 90 minūtēs : mistika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : tipogr. "Latgales druka"). - 93, [2] lpp 
Račs, Andris.  Mana mīlestības. - Rīga : Jumava, ©2015. - 174, [1] lpp. : tab. ; 20 cm.-  Astroloģija un psiholoģija.
Sparovs, Viks.  Dzenbudisms 90 minūtēs : ezoterika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 102, [1] lpp.  
Sparovs, Viks.  Kabala 90 minūtēs : ezoterika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 83, [2] lpp.  
Zonne, Kristīne.  12 dzīves stāsti : Dievs ir uzticams  . - Rīga : Agape Latvija ; Sadarbībā ar Nodibinājumu "Sievietes sirds", 2013 (Latgales Druka). - 299 lpp.  

DABASZINĪBAS
 Dabas aizsardzība  . - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2015. - 287 lpp.

MEDICĪNA
Kudrjavcevs, Igors, 1960-.  Dziedinošā enerģija : no Debesīm, Dabas un Zemes : kā to vairot, lai uzlabotu veselību, gribasspēku un dzīves kvalitāti  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 175, [1] lpp -        Cigun. Psihoterapija.
 Lazarevs 90 minūtēs : mistika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : tipogr. "Latgales druka"). - 86, [2] lpp.   
Sarkadi, Klaudija.  Bērnu slimības : ātri pazīt un pareizi ārstēt  . - Rīga : Jumava, [2010]. - 94 lpp. : il., tab. - (Veselības bibliotēka 
Tomass, Ričards. Daba dziedē sāpes : drošas un iedarbīgas dziedināšanas rokasgrāmata  . - Rīga : Madris, [2009] (Star Standard Industries (Pte) Ltd.). - 160 lpp.  
 Veriščagins 90 minūtēs : mistika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : tipogr. "Latgales druka"). - 93, [2] lpp.  
Zatejevs, Andrejs.  Ceļā uz veselību un veiksmi : ātrā palīdzība ķermenim un garam  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008 (Rēzekne : Latgales druka). - 181, [2] lpp. : il.  

TEHNISKĀ LITERATŪRA
Bučere, Kristīna.  Frizūru grāmata : padomi, kā izveidot 82 fantastiski skaistus matu mezglus, bizes un  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 191, [1] lpp  

LAUKSAIMNIECĪBA
Eglīte, Biruta, 1957-.  Zvēri un cilvēki  . - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp., [64] lpp.  . - B. Eglīte grāmatā skarbi un patiesi apraksta zvērkopes Velgas Vītolas darbu un dzīvi, stāstot par Līgatnē mītošajiem zvēriem un to attiecībām ar cilvēkiem. Šī grāmata ir par Velgu Vītolu, Līgatnes lāčiem un citiem zvēriem. Arī par mums.


MĀKSLA
Jaunzems, Pēteris, 1938-.  Piemares īstenieki : poētisks vēstījums fotogrāfijās par Kuršu krasta zvejniekiem, zivju krājumu vairotājiem un  . - [Latvija] : Biedrība "Zivs acs", [2014], - 296 lpp. : il

Kapone, Fils.  501 ģitāras akords : roka, blūza, soula, kantri, džeza un klasiskās mūzikas akordu paraugi  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 256 lpp. : krās. il. - Alf. rād.: 254.-256. Lpp
Mazvērsīte, Daiga, 1965-.  Uldis Stabulnieks. Tik un tā  . - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 302, [1] lpp .
Naita, Lorna.  Šūšana un izšūšana : šūšanas un izšūšanas veidi, paņēmieni un aksesuāri : rokasgrāmata  . - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 256 lpp.  
Purvs, Arvīds, 1926-.  Pa skanošu vasaru : [diriģents un komponists Arvīds Purvs - jubilārs]  . - Rīga : Musica Baltica, 2000 (N.I.M.S.). - 319 lpp., 49 lpp. krās. Il  

  LITERATŪRASZINĀTNE

Ziedošais ķiršu dārzs. Tukuma Imants / Imanta Ziedoņa un Tukuma savstarpējo pieskārienu saskari pētīja un kopā lika Arnis Šablovskis   - Rīga : Mansards, 2015 (McĀbols poligrāfija). - 243, [3] lpp.  DAIĻLITERATŪRA
LATVIEŠU LITERATŪRA
Auleja, Helēna.  Jūtu neprāts / Helēna Auleja. - Rīga : Iespēju grāmata, 2014. - 129 lpp.
        ISBN 9789984875927.
Auleja, Helēna.  Randija / Helēna Auleja. - Rīga : Iespēju grāmata, 2015. - 171 lpp.
Berzinska, Lilija, 1978-.  Putnu osta. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 220, [3] lpp.-Latviešu romāni.
Bula, Rolanda.  Brīvmūrnieka trīs vēlēšanās  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 174, [1] lpp  
Gailīte, Skaidrīte, 1940-.  Tilts starp horizontiem : Fanijas  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 334, [1] lpp  - Neparasts ir Fanijas Budovskas stāsts A. S. Gailītes romānā par garīgi bagātu un stipru sievieti, par viņas senčiem Kolkas zemesragā, kur Dižjūra satiekas ar Mazjūru un viņas dzimtas sievietes izdzīvojušas savu laimi un ciešanas, par Fanijas bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, par mīlestības tiltu, kas vieno šo ļaužu horizontus.
Kaziņa, Gundega.  Vairāk nekā miljonārs : stāsti un romāns. - Rīga : Nordik, ©2015 - 254, [2] lpp. - G. Kaziņas jubilejas izdevumā iekļauts romāns "Vairāk nekā miljonārs" un stāstu krājums "Vencavas". Tajos autore risina aktuālas mūsdienu tēmas: no Latvijas peļņā aizbraukušo dzīve ārzemēs, dzimtenē palikušo cīņa par eksistenci, morāles vērtību degradācija, moderno tehnoloģiju uzvaras gājiens un tā sekas. Grāmatas galvenās varones ir sievietes, kuru likteņos izgaismoti satriecoši, dažviet pat prātam neaptverami notikumi, kas, iespējams, varētu šokēt lasītāju. Psiholoģiski piesātinātā gaisotnē autore virza tēlus visneiedomājamākās situācijās, no kurām izeju var atrast dažādi
Kūlis, Ēriks, 1941-.  Atsaldētais : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 190, [1] lpp.   
Laukmane, Maija, 1953-.  Runā ar mani : dzeja  . - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 110 lpp.
Linde, Māris.  Atgriešanās : [romāns]  . - Liepāja : LiePA, 2015. - 174 lpp.   - Atgriešanās... Mēs atgriežamies vienmēr, lai arī kurp dotos, lai arī cik ilgs laiks paietu, jo mēs nevaram aiziet no pagātnes, lai arī kāda tā būtu - nodevības vai uzticības pilna, noziedzīga vai varonīga, pilna mīlestības vai naida.
Nemiera, Linda.  Kaķis maisā : fantāzijas romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp.  . - L. Nemieras romāns turpina romānā "Kaķa lāsts" (2012) aizsākušos divdabes Leonīdas Fēliksas piedzīvojumus. Leo tiek apsūdzēta nopietnos noziegumos pret vilkaču baru un ir apdraudēta ne tikai viņas, bet vēl daudzu citu divdabju dzīvības, vairs nav laika laiskoties uz dīvāna. Vilkaču barvedis Rego Zvērs izmeklē zādzību un noslēpumainu slepkavību, kurā visi pierādījumi liecina pret Leo. Vai Rego noticēs Leonīdas nevainīgumam?.
Radiņa, Sarmīte, 1960-.  Pļavas nomniece : dzeja (2010-2015)  . - [Madonas novads] : Sarmīte Radiņa, ©2015 (Madona : Erante). - 207, [1] lpp. : il.
Roze, Guna.  101. kilometrs : padomju kauna zona  . - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 246, [1] lpp. : il., portr
Rukšāne, Dace, 1969-.  Mīlasstāsti. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 94 lpp.
Tilti : [krājums 2 sējumos]  . - Rīga : Mansards, 2009. - 637, [1] lpp.  - 1. sējums. Latviešu mītnes zemju prozas antoloģija.
Venters, Egīls, 1964-.  Atlantīda, kāda tā ir : romāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 191, [1] lpp. : il.

Ārzemju literatūra
Atvuda, Mārgareta.  Kalpones stāsts :  . - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 367, [1] lpp.
Dirģēla, Petrs.  Joldijas jūra : "Baltijas triloģijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 604, [2] lpp - 1. daļa.
Dirģēla, Petrs.  Joldijas jūra : "Baltijas triloģijas"  . - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 438, [2] lpp.- 2. daļa.  
Džeimsa, E L.  Grejs. Greja Piecdesmit nokrāsas Kristjena  . - Rīga : Kontinents, 2015 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 537 lpp.  
Falka, Rita.  Cūkgalva AL  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 252, [1] lpp . - (Izmeklē Francis Eberhofers).  
Fašingere, Liliana.  Nešķiramie : [detektīvromāns]  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 253, [1] lpp  
Grānts, Maikls.  Bads : Vienīgais, no kā viņiem jābaidās, - citam no cita . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 510, [1] lpp. : il.   - (Zvaigznes trilleris).  
Horovics, Entonijs.  Moriartijs : Šerloks Holmss ir miris un visu pārklāj tumsa  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 303, [1] lpp.
Larka, Sāra.  Maoru dievietes asaras : triloģija. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 638, [2] lpp. - Triloģijas trešajā grāmatā darbība norisinās ne tikai Jaunzēlandē, bet arī tālajā Dienvidāfrikā, kur notiek angļu-būru karš. Par brīvprātīgo piesakās arī viens no galvenajiem varoņiem, tādējādi cerot aizbēgt no savām personīgajām problēmām. Turienes apstākļi, iepazīto cilvēku neaptveramā uzticība saviem principiem, pat ja runa ir par dzīvību un nāvi, būtiski maina viņa uzskatus par dzīvi un tās vērtībām. Arī šajā romānā liela loma ir ierādīta mīlestībai, kas, par spīti varoņu gatavībai upurēties otra labā, reizēm tā arī paliek neatbildēta.
Makinērnija, Monika.  Mīlestības ieleja. - Rīga : Kontinents, 2015. - 507 lpp. - Īru romāni.
    Makombera, Debija.  Sākt šajā brīdī : [romāns]  . - [Rīga] : J.L.V., ©2015. - 350, [1] lpp .- Amerikāņu romāni.
Maknota, Džūdita. Mīlas veltes : [stāstu krājums] - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp.
Miņjē, Bernārs.  Aplī : [detektīvromāns] .. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 525, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Mote, Anderss de la.  Troksnis. [buzz] :  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 366, [2] lpp.  . - Bestsellera [geim] turpinājums.-  Psiholoģiskās spriedzes proza.
Vasmu, Herbjorga.  Šie mirkļi : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 315 lpp.   - " Skarba, intīma un atkailināta grāmata, kas skaudri griež sirdī." (Spīgana Spektore).

LITERATŪRA BĒRNIEM

Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem  . - Rīga : Ascendum, biedrība, 2015  . - 223 lpp. : il. ; 20 cm.

ceturtdiena, 2015. gada 1. oktobris

Jaunākās grāmatas bibliotēkā. Septembris.

Formas sākums
Jaunākās grāmata bibliotēkā
Septembris

SABIEDRISKI POLITISKĀ LITERATŪRA
Kalniņa, Laura.  Darba attiecību modernizēšana   - Rīga : [Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība], 2012. - 104 lpp. : il. -          Ražošanas attiecības. Darbs - Sociālie aspekti. Darba tiesības un likumdošana - Latvija.
Latvija.  Civillikums. - Rīga : Firma "AFS", 2014. - 372, [1] lpp
Lūiss, Tomass. Mīlestības teorijas pamati. - Rīga : Madris, 2003. - 262, [1] lpp. -  Cilvēka mīlestības problēmas aizraujošā izklāstā risina grāmatas autori, medicīnas zinātņu doktori. Viņi no mūsdienu zinātnes viedokļa izskaidro cilvēka sirdslietu bioloģiskos cēloņus.
Sogjals Rinpoče.  Tibetas dzīvo un mirušo grāmata. - Rīga : Lietusdārzs, [2008. - 455 lpp.

MEDICĪNA
Aškrofta, Frānsisa. Uz izdzīvošanas robežas : cilvēka spējas ekstremālos apstākļos . - Rīga : Avots,. - 455 lpp. : il.-  Saturā: Izdzīvošana augstkalnos, zem ūdens, karstumā, aukstumā, skrejceļā ; Galējā robeža ; Ārpus saprāta robežām.
Dikāns, Pjērs.  Dikāna receptes : 350 receptes neatgriezeniskai svara samazināšanai . - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. - 336 lpp.

TEHNISKĀ LITERATŪRA
 Kūku ābece : mācāmies cept soli pa solim : vairāk nekā 1100 fotoattēlu. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 256 lpp.

LAUKSAIMNIECĪBA
 Sīpolpuķes : Latvijā selekcionētās šķirnes. - Rīga : Mediju grupa TOPS, 2015. - 60 lpp. : krās. il.
 Skaists un ērts pagalms : Lauku Avīzes tematiskā. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Poligrāfijas grupa Mūkusala). - 64 lpp.
Teilore-Laino, Barbara.  Mājās gatavota barība kaķiem un suņiem : 75 receptes garšīgai maltītei dažāda vecuma kaķiem un suņiem. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. - 176 lpp. : il


DAIĻLITERATŪRA
LATVIEŠU LITERATŪRA
Auziņš, Arnolds.  Arī rakstnieks ir cilvēks : mazā latviešu literatūras vēsture anekdotēs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 198, [2] lpp.-  Anekdotes - Latvija.
Auziņš, Arnolds.  Pasaules lāpītājs : romāns. - Rīga : Jumava, 2015. - 206, [1] lpp.-  Latviešu romāni.
Auziņš, Imants.  Mana mūža pasaule : vēstījums par laikiem un cilvēkiem. - Rīga : Mansards, ©2015. - 396, [1] lpp. : il., portr. - I. Auziņa (1937-2013) dokumentālā grāmata ir stāstījums par dzejnieka tuvinieku, radu un citu dzimtā pagasta ģimeņu likteņiem kara un pēckara gados. Dokumentālās nodaļas mijas ar autora versijām pēc bērnībā un arī vēlāk pieredzētā, dzirdētā, nojaustā. Grāmatā izmantoti aculiecinieku stāstījumi, piezīmes, vēstules un arhīva izraksti, kurus I. Auziņš vācis ilgus gadus.
Bukšs, Aldis.  Parādu piedzinēji : [romāns]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 309, [1] lpp.- Latviešu romāni.
Dziļleja, Kārlis.  Garlībs Merķelis : biogrāfisks romāns. - Rīga : Mansards, ©2015. - 375, [1] lpp. - K. Dziļlejas (1891-1963) biogrāfiskais romāns par Garlību Merķeli (1769-1850) pirmo reizi publicēts 1935. gadā ar pseidonīmu Kārlis Lejnieks. Romāns tematiskās robežas iezīmē starp nacionāli vēsturisko, individuāli psiholoģisko un sadzīves romānu. Tas vēl šodien ir plašākais un nozīmīgākais prozas darbs par 19. gadsimta pirmās puses personību, kuras nopelni ir nedzēšami latviešu vēsturiskajā atmiņā.
Helds, Juris. Viņpus : dzeja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 95, [1] lpp.- Latviešu dzeja.
Ieviņš, Kārlis.  Jaunie cīnītāji. - Jūrmala : Apgāds Daugava SIA, 2015. - 198, [1] lpp. - Tas ir stāsts par agrākajiem laikiem, kas dīvainā kārtā ir ļoti mūsdienīgi, un latviešu lauku jaunatni – tādu, kas darbojas mazpulkos un kurai dārgāka par visu ir tēva māja, dzimtā puse. Gadās, ka dažam pēc tēva nāves jācīnās, lai glābtu saimniecību no parādiem. Romānā attēlotas divas māsas, jaunākā – Austra ir īsts možas un spriganas lauku meitenes iemiesojums, abām liktenis uzkrāvis lielu pārbaudījumu. Ne tikai zemi, bet arī viņas pašas grib dabūt savā varā pāris skopu viltnieku – kaimiņš ar brāli, kuri agrāk aizdevuši viņu tēvam naudu.
Jakubovska, Māra.  Direktoriene : romāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 159, [1] lpp.- Latviešu romāni.
Kubuliņa-Vilne, Elīna.  Pārmaiņu vējā : [dzeja]. - Rīga : Iespēju grāmata, 2015. - 154 lpp.
Puriņa, Inga, 1974-.  Sirds valoda : [romāns]  . - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 188, [3] lpp  
Sedlenieks, Didzis.  Ralphi Indrae : neparastā ekspedīcija : [fantastikas romāns jauniešiem] . - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 204, [3] lpp. - Žurnālista D. Sedlenieka romāns ieguva godalgu konkursā "Zvaigznes grāmata 2013". Sešpadsmitgadīgais jauneklis Ralfs vasaras brīvlaikā dodas pie sava tēva, izcilā paleoantropologa Papandreu uz Āfriku. Dzīve nometnē Ralfam iepatīkas, it sevišķi pēc iepazīšanās ar pārgalvīgo meiteni Indru. Drīz vien necerēta izdevība aiznes viņus tālu pagātnē un liek iejusties īstu pirmcilvēku ādā, vienlaikus iepazīstot draudzību un mīlestību.
TR Notārs.  Belašs jeb vilcienā lasāma grāmata : [stāsti]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 206, [2] lpp.- Latviešu proza - 21 gs.
Zīle, Austra.  Ieva dārza dziļumā : [romāns]   - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 223 lpp.   
Zilie jūras vērši : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 286 lpp.        

Ārzemju literatūra
Абдуллаев, Чингиз.  Elku smagā nasta / Čingizs Abdulajevs. - Rīga : Juvetas, 2015. - 333, [2] lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
Beikere, Džo.  Longborna : tēlains, spilgts valdzinošs . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 351, [1] lpp.        Angļu romāni. Mājkalpotāji - Lielbritānija
Bonfiljoli, Kirils.  Galanti, ar revolveri  - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 231, [1] lpp. - (Mortekajs / Kirils Bonfiljoli ; 2. grāmata         Detektīvromāni, angļu.
Brontë, Charlotte.  Skolotājs. - Jūrmala : Apgāds Daugava SIA, 2015. - 283, [1] lpp. - Romāns lielā mērā saistīts ar pašas autores biogrāfiju. Savā laikā (1842. gadā) viņa pavadīja savu māsu Emīliju uz Briseli – uz Ēgera pansionātu, bet pēc gada pati sāka strādāt tur par angļu valodas skolotāju. Tāpat kā viņa arī literārais tēls Viljams Krimsvorts dodas uz Beļģiju un kļūst par pasniedzēju kādā jaunu lēdiju skolā. Drīz vien viņš iemīl savu ne visai izskatīgo, bet cītīgo skolnieci Frānsisu Anrī – tieši tāpat kā rakstniece ieskatījās Ēgera kungā, lai gan vēlāk apprecēja citu. Krimsvortam gan mīlestības dēļ jāzaudē darbs.
Child, Lee.  Viens pret visiem. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 . - 414, [1] lpp.-        Detektīvromāni, angļu.
Čeisa, Ella Mārča.  Troņa cena : māsu Greju liktenis : romāns. - Rīga : Kontinents, 2015. - 443, [2] lpp. - Lielbritānija - Vēsture - 1485-1603 - Daiļliteratūra.
Devero, Džūda.  Jasmīna smarža : romāns . - Rīga : Kontinents, ©20). - 397, [1] lpp.- Amerikāņu romāni.
Džeimsa, Erika.  Atmiņu ezers : romāns. - Rīga : Kontinents, 2015. - 475, [1] lpp        Angļu romāni.
Džeimss, Pīters.  Mirušajiem pa pēdām : [romāns]. - Rīga : Kontinents, 2015. - 474 lpp.
Detektīvromāni, angļu.
Džonsone, Millija.  Randiņš tējnīcā. - Rīga : Kontinents, 2015. - 464 lpp.  Angļu romāni.
Filipsa, Sūzana Elizabete.  Varoņi ir mana vājība : romāns . - Rīga : Kontinents, 20). - 445 lpp.-  Amerikāņu romāni.
Frīmena, Kimberlija.  Evergrīnas ūdenskritumi : romāns . - Rīga : Kontinents, 2015. - 444 lpp.
                Austrāliešu romāni.
George, Nina.  Lavandu istaba : romāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, - 286, [1] lpp.- Vācu romāni.
Gilberta, Elizabete.  Visu lietu nozīme : [romāns]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 . - 541, [3] lpp. : il.
        Amerikāņu romāni.
Gregorija, Filipa.  Muļķu zelts : vēsturisko romānu cikla "Tumsas ordenis" trešā grāmata. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 320 lpp. : il.. - (Tumsas ordenis / Filipa Gregorija ; 3. grāmata).- Jaunatnes proza, angļu. - Venēcija (Itālija) - Vēsture
Grīns, Džons.  Papīra pilsētas : [romāns]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 320 lpp.
        Jaunatnes proza, amerikāņu. Amerikāņu romāni.
Gudvina, Deizija.  Pūra mednieks. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 443, [2] lpp.
        Angļu romāni. Vēsturiskā proza, angļu.
Kellija, Ketija.  Viss sākās ar Parīzi : romāns. - Rīga : Kontinents, 2015. - 507 lpp.-   Īru romāni
Kesa, Kīra.  Prinča līgava : triloģijas pirmā grāmata. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 335, [1] lpp.- 1. grām. Atlase.- Jaunatnes proza, amerikāņu.
Kotovs, Pjotrs.  Bornholmas trīsstūris : vēsturisks romāns  . - Rīga : Jumava, ©2015. - 439, [1]          Vēsturiskā proza, krievu. Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Läckberg, Camilla.  Nāras sauciens . - Rīga : Jumava, 2015. - 374, [1] lpp. - Kristians Tīdels spoži debitē literatūrā ar savu satraucošo, biedējošo stāstu "Nāra". Sabiedrības interese par šo samērā noslēgto autoru pastiprinās brīdī, kad tā uzzina - autoram tiek draudēts, viņš saņem draudu vēstules! Intriga pieaug, kad policija atklāj, ka līdzīgas intonācijas vēstules saņem divi Kristiana draugi; trešais draugs Magnuss tiek atrasts noslepkavots...
Leins, Endrū.  Nāves mākonis : romāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 270, [2] lpp. - (Jaunais Šerloks Holms: leģendas dzimšana-  Detektīvromāni, angļu. Holmss, Šerloks
Lindstrēma, Inga.  Vasaras mēnesnīcas gaismā : mīlas stāsts no Zviedrijas : [romāns]. - Rīga : Jumava, 2015. - 174, [1] lpp.- Vācu romāni.
Morrell, David.  Nāves inspektors. - Rīga : Kontinents, ©2015. - 443 lpp.- Detektīvromāni, amerikāņu.
Murakami, Haruki.  Par ko es runāju, runādams par skriešanu : [romāns]  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 . - 173, [3] lpp        Autobiogrāfiskā proza, japāņu. Maratonskrējiens - Daiļliteratūra.
Paver, Michelle.  Dievi un karotāji. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 287, [1] lpp.
Puertolā, Romēns.  Neparastais ceļojums, kurā faķīrs iestrēga IKEA skapī : romāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 - 223, [1] lpp.        Franču romāni.
Robertsa, Nora.  Sausserža saldā smarža : romāns. - Rīga : Kontinents, 2015. - 395, [4] lpp.- Amerikāņu romāni.
Stouns, Toms.  Krodziņš "Skaistā Helēna" : stāsts par kādu Grieķijas vasaru. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 252, [4] lpp.        Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu. - Grieķija - Ceļojumu apraksti. Patma (Grieķija) - Ceļojumu apraksti.
Šlepiks, Alvids.  Mans vārds ir Marīte : [romāns]  . - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 204 lpp .- Lietuviešu romāni.
Tesaro, Ketlīna.  Flirts : [romāns. - Rīga : Kontinents, 2015. - 411, [1] lpp.- Angļu romāni.
Valgrēns, Karls Juhans.  Ēnu vīrs : [detektīvromāni]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 303, [1] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu Klubs).-  Detektīvromāni, zviedru.
Veba, Katrīna.  Mantojums  . - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 415, [1] lpp.-    Angļu romāni.
Vesthofs, Denī.  Esi sveicināta, Sagāna : rakstnieces dzīve dēla acīm. - Rīga : Jumava, ©2015. - 230, [1] lpp.- Rakstnieces - 20 gs - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza, franču. Mātes un dēli - Daiļliteratūra.
Vorsa, Dženifere.  Darba nama ēnas : dokumentāls stāsts. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 310, [1] lpp.-  Akušērija - Lielbritānija
Калбазов, Константин Георгиевич.  Колония : [фантастический] роман : [16+]. - Москва : Армада & "Изд-во Альфа-книга", 2014. - 310, [2] с
Калбазов, Константин Георгиевич.  Колония. Ключ: роман. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2014. - 311, [2] с.
Круз, Андрей.  Нижний уровень - 2 : фантастический. - Москва : Эксмо, 2015. - 477, [1] с.
Круз, Андрей.  Нижний уровень : фантастический роман. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 477, [1] с.

LITERATŪRA BĒRNIEM
 55 aizraujoši stāstiņi. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 116. lpp. : krās. il.
Brūveris, Pēters.  Grāmata Gundegai : dzejoļi ne tikai bērniem / māksliniece Gundega Muzikante  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 .-79 lpp. : il.
Dimsone, Maritana.  Rozā kvarca brālība. - Rīga : Dienas grāmata, 2015. - 304 lpp.- 2. grāmata. Zelta maska.
        PIEDZĪVOJUMU STĀSTI -- 5.-7.klase.
Disney.  Ledus sirds : divi saulaini stāsti. - Rīga : EGMONT LATVIJA, 2015. - 48 lpp. : il.- Saturā: Olafa lieliskā vasara ; Pāri jūrai.- Literārās pasakas. Bērnu stāsti. Bērnu literatūra.
Lūisa, Džila. Baltais delfīns : [romāns]  . - [Rīga] : SIA "J.L.V.", 2013. - 237, [1] lpp. : il    Jaunatnes proza, angļu.
Lūisa, Džila. Mēness lācis. - Rīga : SIA J.L.V., 2014. - 240, [8] lpp. : il.- Jaunatnes proza, angļu.
Ohlsson, Kristina.  Akmens eņģeļi . - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 157, [1] lpp.
Regers, Robs.  Emīlija Dīvaine : [vidējā skolas vecuma bērniem]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 269, [4] lpp. : il-[4.]d. Galvas lauzīšana.- Jaunatnes proza, amerikāņu. Gotu kultūra (subkultūra) - Daiļliteratūra.
Regers, Robs. Emīlija dīvaine : [stāsts]. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 226, [8] lpp. : il.-[3.]d. Tumšie laiki.        
Rungulis, Māris.  Sāļās pankūkas : spokains piedzīvojumu stāsts skolas. - Rīga : Pētergailis, [2015]. - 108, [3] lpp. : il. - M. Runguļa stāsta darbība notiek pagājušā gadsimta 60. gados. Ja kāds ir tāds dēkainis kā Mārtiņš, tad arī mūsdienās dažādi piedzīvojumi nepaiet secen. Tajā laikā, kad notiek šī stāsta darbība, cilvēku dzīvē daudz lielāka nozīme bija izlasītajām grāmatām. Un neviens vien lasītājs izlasīto un pārdzīvoto vēlējās pēc tam atkārtot arī dzīvē.
Sperdžena, Morīna. Es māku lasīt : 15 stāstiņi par dzīvniekiem  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 . - 125 lpp. : il. - Literārās pasakas, angļu. Latviešu valoda - Vārdu krājums - Literatūra bērniem.
Stiltons, Džeronīmo.  Pazudušo dārgumu noslēpums : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 - 116, [12] lpp. : il. - (Stāsti, gardi kā siers ; 10).
Štelmahere, Vita.  Gliemezīša Glika diena : [5 minūšu stāstiņš un lasāmmīklas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 23, [1] lpp. : il.  Bērnu stāsti, latviešu. Bērnu literatūra.
Zvirgzdiņš, Juris.  Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts. - Rīga : Pētergailis, 2015. - 79 lpp. : il.
Zvirgzdiņš, Juris.  Lauvas rūciens : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem]. - Rīga : Pētergailis, [2015]. - 54, [1] lpp. : il.        Bērnu stāsti, latviešu. Bērnu literatūra.

AUDIO, VIDEO
      23.Vispārējie latviešu dziesmu svētki. Tautas tērpu skate-uzvedums "Latviešu kāzas" [videoieraksts]. - Rīga : LTV, 2003. - 1 DVD (84min).  - Dziesmu svētki. Tautastērpi. Kāzas.
Presley, Elvis, 1935-1977.  My way [skaņu ieraksts] : a Tribute To Elvis Presley. - Netherlands : Weton-Wesgram B. V., [2001]. - 2 CD (48:09; 47:23)
        Populārā mūzika - Amerikas Savienotās Valstis - 20 gs.piektdiena, 2015. gada 4. septembris

Jūlijs, augusts

Formas sākums
Jaunākās grāmata bibliotēkā
JŪLIJS- Augusts
SABIEDRISKI POLITISKĀ LITERATŪRA
Gandijs.  Stāsts par maniem eksperimentiem ar patiesību : autobiogrāfija / Gandijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Ita Ankoriņa ; Viktora Ivbuļa pēcvārds ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 527 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 526.-527. lpp. - Oriģ. nos.: The story of my experiments with truth.
        Valstsvīri - Indija - Biogrāfijas.
        Indija - Politika un pārvalde - 1919-1947.
Kraukle, Daina.  Latviskais rotājošais raksts (cits izdevums) / Daina Kraukle. - Rīga : Jumava, 2015. - 87 lpp. : il. - Grāmatā apkopoti latviešu raksti - to grafiskais zīmējums un apraksts.

MEDICĪNA
Bebrišš, Visvaldis, 1955-.  Esi pats un jūties labi! : daktera Bebriša ieteikumi / Visvaldis Bebrišs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; sastādījums: Kristīna Blumberga ; foto un vāka grafiskais noformējums: Jānis Pavlovskis. - Rīga : Jumava, ©2015. - 79, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - Dakteris V. Bebrišs uzskata, ka cilvēkam jāapzinās, ko viņš panāk ar savu izvēli, nevis akli jāseko kaut kam iestāstītam vai vispārpieņemtam. V. Bebrišs grāmatā stāsta, kā kustēties, lai justos brīvi, kā darbojas sajūtas un vēlmes, kā domāt pozitīvi, par ēšanas baudu, par alerģijas cēloņiem, par piedošanas labajām īpašībām.
        Veselīgs dzīvesveids. Alerģija - Novēršana. Optimisms.

LAUKSAIMNIECĪBA
Ruisa, Silvija.  Saldie un skābie ķirši / teksts, foto: Silvija Ruisa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Dardzedze hologrāfija). - 118, [2] lpp. : il. ; 21 cm.
        Ķirši. Dārzkopība.

MĀKSLA
 Akmeņi manās kabatās [videoieraksts] : Rocks in my pockets : [animācijas filma] / režisore, scenārija autore un māksliniece: Signe Baumane ; komponists: Kristian Sensin ; producenti: Signe Baumane, Roberts Vinovskis ; Studija Lokomotīve ; Signe Baumane Studio. - Rīga : Nacionālais kino centrs ; National Film Centre of Latvia, 2015 (2014). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase = Latvian film collection ; 25). (Animācijas filmas = Animation). - Subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu val. - Uz DVD vāka teksts latviešu, angļu val. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2014. gadā.
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Animācijas filmas bērniem [videoieraksts] / scenārija autori Ilze Skrastiņa, Roze Stiebra, Jānis Ankravs. Andrejs Prigičevs, Māra Liniņa, Andris Akmentiņš, Reinis Pētersons, Inese Zandere, Edmunds Jansons. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 21). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Neparastie rīdzinieki = The unusual rigans (2008); Desas piedzīvojumi = Adventures of the sausage (2002); Visi kakti norasoja = Looking for the lost child (2002); Kalado (2002); Aiz deviņi ezeriņi = Song of the sun (2003); Pirms aizmieg ūdeņi visi = Before all waters go to slleep (2002); Kad āboli ripo = When apples roll (2009); Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu = Brer Rabbit and boss Lion (2010); Ursus (2011); Kā Lupatiņi mazgājās = How the Shammies bathed (2010); Kora turneja = Choir tour (2012).
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Animācijas filmas bērniem [videoieraksts] / scenārija autori Nils Skapāns, Māris Putniņš, Ieva Salmane, Ēvalds Lācis, Ilze Emse. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 22). - Bez teksta, bez subtitriem.
        Diskā: Lidojam ! = Let's flyr! (1994); Jāņtārpiņš = Fireflay (2003); Redzi, TrusiL ... tētis brauc uz Londonu = Listen, Rabbit ... daddy goes to London (2004); Jaunā suga = The new species (2008); Dzīvais ūdens = Magic water (2009); Burvīga diena = Wonderful day (2010); Korrida = Corrida (2010).
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Animācijas filmas pieaugušajiem [videoieraksts] = Animation for adults : [animācijas filmas]. - Rīga : Nacionālais kino centrs ; National Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase = Latvian film collection). - Subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu val. - Uz DVD vāka teksts latviešu, angļu val. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Clara un Rubinšteins = Clara and Rubinstein (1999); Latvietis pūš pīlītes = Latvian and ducklings (1999); Klucānija = Brickannia (2000); Vai Rīga jau gatava = Is Riga ready yet2 (2001); Bezmiegs = Insomnia (2004); Latvietis = The latvian (2007); Spēlēju, dancoju = I danced, I played (2007); Norīt krupi = To swallow a toad (2009); Spārni un airi = Wings and oars (2009); Aptumsums = Eclipse (2010); Kiosks = The kiosk (2013).
        Multiplikācijas filmas - Pieaugušajiem. Kompaktdiski.
 Baltie zvani [videoieraksts] = White bells ; dokumentālo filmu klasika / režisors: Jānis Streičs ; scenārija autore: Māra Svīre ; operators: Harijs Kukels ; mākslinieks: Vasilijs Mass ; komponists: Raimonds Pauls ; lomās: Lilita Bērziņa, lga Dreģe, Uldis Dumpis, Gundars Āboliņš, Baiba Indriksone, Boļeslavs Ružs, Diāna Zande, Līga Liepiņa, Romualds Ancāns, Ēvalds Valters ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 6). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Baltie zvani = White bells (1961) ; Krasts = The coast (1963) ; Vecāks par desmit minūtēm = Ten minutes older (1978)(1994).
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
Burovs, Arnolds, 1915-2006.  Animācijas filmu klasika [videoieraksts] / scenārija autori Arnolds Burovs, Vizma Belševica, Jānis Rokpelnis. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 9). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Ki-Ke-Ri-Gū! = Cock-a-doodle-doo! (1966); Tīģeris Ņau-Ņau = Tiger the cat (1967); Puķu Ansis = Ansis' flowers (1968); Dullais Dauka = The searching Dauka (1968); Bums un Piramidons = Boom and Pyramidon (1969); Vanadziņš = The little hawk (1978).
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Cilvēki tur [videoieraksts] = People out there ; spēlfilma / režisors un scenārija autors: Aiks Karapertjans ; operators: Jānis Eglītis ; mākslinieks: Henrijs Deičmanis ; komponisti: Kristaps Krievs, Elviss Zants ; producents: Roberts Vinovskis ; lomās: Iļja Ščerbakovs, Eduards Murašovs, Viktorija KOndratenko, Mareks Marcinkevičs, Mihails Razumovskis, Semjons Serzins ; Studija Lokomotīve. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2012). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 14). - Valoda: krievu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, latviešu. - Filma krievu val. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2012. gadā.
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Četri balti krekli [videoieraksts] = Four white shirts ; spēlfilmu klasika / režisors: Rolands Kalniņš ; scenārija autors: Gunārs Priede ; operators: Niks Zvirbulis ; mākslinieks: Uldis Pauzers ; komponists: Imants Kalniņš ; lomās: Uldis Pūcītis, Dina Kuple, Līga Liepiņa, Arnolds Liniņš, Pauls Burkevičs ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1967). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 2). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1967. gadā.
        Kinofilmas - Latvija.
 Dokumentālists [videoieraksts] = Documentarian : dokumentālā filma / režisori un scenārija autori: Ivars Zviedris, Inese Kļaviņa ; operators: Ivars Zviedris ; producente: Aija Bērziņs ; Vides Filmu Studija ; Studija AVE. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2012). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 19). - Valoda: latviešu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, latviešu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2012 gadā.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Escaping Riga [videoieraksts] / režisors: Dāvis Sīmanis ; scenārija autori: Uldis Tīrons, Dāvis Sīmanis ; operatori: Andrejs Rudzāts, Valdis Celmiņš, Dāvis Sīmanis ; komponists: Kārlis Auzāns ; producents: Gints Grūbe ; lomās: Mihails Karasikovs, Gints Grūbe, Mārtiņš Počs, Gustavs Briedis ; Mistrus Media. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2014). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 20). - Valoda: latviešu, angļu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, latviešu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2014 gadā.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Ezera sonāte [videoieraksts] = Lake sonata ; spēlfilmu klasika / režisors: Gunārs Cilinskis, Varis Brasla ; scenārija autore: Regīna Ezera ; operators: Gvido Skulte ; mākslinieks: Andris Merkmanis ; komponists: Imants Kalniņš ; lomās: Astrīda Kairiša, Gunārs Cilinskis, Lilita Ozoliņa, Ģirts Jakovļevs, Lidija Freimane, Egils Veseris, Ineta Apoga ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1976). - 1 DVD : il + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 4). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1976. gadā.
        Kinofilmas - Latvija.
 Klucis - nepareizais latvietis [videoieraksts] = Klucis. The deconstruction of an artist : [dokumentālā filma]b = Egg lady ; Piejūra = Sea of attractions : Tramvajs, vārdā Kalpotājs = Streetcar named Help = Stacijas = The stations : dokumentālās filmas / režisors: Pēteris Krilovs ; scenārija autors: Pauls Bankovskis ; operators: Andris Priedītis ; mākslinieks: Miks Mitrēvics ; komponists: Artuts Maskats ; producenti: Jean-Francois le Corre, Uldis Cekuls ; Vides Filmu Studija ; Dd Studio ; Vivement Lundi ; Ert. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2008). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 18). - Valoda: latviešu, angļu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, latviešu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2008 gadā. . - Filma veidota Vides Filmu Studijā sadarbībā ar Dd studio, Vivement LUNDI/Francija un ERT/Grieķija.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Krustceļš [videoieraksts] = Homeland ; dokumentālo filmu klasika / režisors un scenārija autors: Juris Podnieks ; operatori: Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne, Juris Podnieks ; komponists: Mārtiņš Brauns ; Jura Podnieka studija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1990). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 8). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1990. gadā.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Kurpe [videoieraksts] = The shoe; spēlfilma / režisore un scenārija autore: Laila Pakalniņa ; operators: Gints Bērziņš ; mākslinieks: Juris Pakalniņš ; producenti: Christoph Meyer-Wiel, Laila Pakalniņa ; lomās: Igors Buraks, Vadims Grosmans, Jaan Tatte, Jevgeņijs Ivaničevs ; Schlemmer Film (Vācija) ; Kompānija Hargla (Latvija). - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1998). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 11). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1998. gadā.
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Limuzīns Jānu nakts krāsā [videoieraksts] = A limousine the colour of a midsummer's eve ; spēlfilmu klasika / režisors: Jānis Streičs ; scenārija autore: Māra Svīre ; operators: Harijs Kukels ; mākslinieks: Vasilijs Mass ; komponists: Raimonds Pauls ; lomās: Lilita Bērziņa, lga Dreģe, Uldis Dumpis, Gundars Āboliņš, Baiba Indriksone, Boļeslavs Ružs, Diāna Zande, Līga Liepiņa, Romualds Ancāns, Ēvalds Valters ; Rīgas kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1981). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 5). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1981. gadā.
        Kinofilmas - Latvija.
 Mammu, es tevi mīlu [videoieraksts] = Mother, I love you ; spēlfilma / režisors un scenārija autors: Jānis Nords ; operators: Tobias Datum ; māksliniece: Ieva Kauliņa ; producenti: Gatis Šmits, Alise Ģelze ; lomās: Kristofers Konovalovs, Vita Vārpiņa, Matīss Livčāns, Indra Briķe, Haralds Bārzdiņš ; Studija Tanka. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2013). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 15). - Valoda: latviešu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filma uzņemta 2013. gadā. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Olu kundze [Egg lady ; Piejūra = Sea of attractions : Tramvajs, vārdā Kalpotājs = Streetcar named Help ; Stacijas = The stations : dokumentālās filmas] / scenārija autore un režisore Una Celma. Piejūra / scenārija autori Pauls Bankovskis, Dainis Kļava. Tramvajs, vārdā kalpotājs / scenārija autore Liāna Langa. Stacijas / scenārija autore Ilona Brūvere ; dokumentālās filmas. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 17). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Olu kundze = Egg lady (2000) ; Piejūra = Sea attractions (2004) ; Tramvajs, vārdā Kalpotājs = Streetcar named Help (2005) ; Stacijas = The stations (2008).
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
Pakalniņa, Laila, 1962-.  Dokumentālās filmas [videoieraksts] : Veļa = The linen : Prāmis = The ferry : Pasts = The mail : Leiputrija = Dreamland / scenārija autore un režisore Laila Pakalniņa, Māris Maskalāns ; operatori Gints Bērziņš, Māris Maskalāns. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 16). - Bez teksta, bez subtitriem. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Veļa = The linen (1991) : Prāmis = The ferry (1994) ; Pasts = The mail (1995) ; Leiputrija = Dreamland (2004).
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Pie bagātās kundzes [videoieraksts] = My wealthy mistress ; spēlfilmu klasika / režisors un scenārija autors: Leonīds Leimanis ; operators: Mārtiņš Kleins ; mākslinieks: Laimonis Grasmanis ; komponists: Marģeris Zariņš ; lomās: Eduards Pāvuls, Līga Liepiņa, Kārlis Sebris, Lilija Stungure, Luijs Šmits ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1969). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 3). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1969. gadā.
        Kinofilmas - Latvija.
 Purva bridējs [videoieraksts] = The swamp treader : spēlfilmu klasika / režisors: Leonīds Leimanis ; scenārija autors: Jānis Sīlis ; operators: Mārtiņš Kleins ; mākslinieks: Herberts Līkums ; komponists: Marģeris Zariņš ; lomās: Vija Artmane, Uldis Pūcītis, Elza Radziņa, Juris Lejaskalns, Eduards Pāvuls, Olga Dreģe, Kārlis Sebris ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1966). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 1). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1966. gadā.
        Kinofilmas - Latvija. Kompaktdiski.
 Sapņu komanda 1935 [videoieraksts] = Dream team 1935 ; spēlfilma / režisors: Aigars Grauba ; scenārija autori: Andrejs Ēķis, Aigars Grauba ; operatori: Gvido Skulte, Imants Zaķītis ; mākslinieki: Neils Matīss, Mārtiņš Milberts ; producents: Andrejs Ēķis; lomās: Jānis Āmanis, Vilis Daudziņš, Inga Alsiņa, Mārcis Maņjakovs, Mārtiņš Počs, Jānis Vimba, Viktors Ellers, Andris Bulis ; Studija Platforma. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2012). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 13). - Valoda: latviešu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2012. gadā.
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Šķērsiela [videoieraksts] = Crossroad street ; dokumentālo filmu klasika / režisors: Ivars Seleckis ; scenārija autors: Tālivaldis Margēvičs ; operators: Ivars Seleckis ; komponists: Ivars Vīgners ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1988). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 7). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1988. gadā.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Telefilma-Rīga [videoieraksts] : animācijas filmu klasika / scenārija autori Roze Stiebra, Ansis Bērziņš, Jānis Peters, Imants Ziedonis. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 10). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Zelta sietiņš = The golden sieve (1975); Skudriņa Tipa = Ant Tipa (1976) = Brīnumputns = Firebird (1976); Zaķīša pirtiņa = Little rabbits' bath (1979); Kabata = Pocket (1983); Man vienai māsiņai = A sister's journey (1984).
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Ūdensbumba resnajam runcim [videoieraksts] = Waterbomb for the fat tomcat ; spēlfilma / režisors: Varis Brasla ; scenārija autors: Alvis Lapiņš ; operators: Uldis Jancis ; mākslinieks: Ivars Mailītis; komponists: Imants Kalniņš ; producenti: Gatis Upmalis, Artur Talvik ; lomās: Baiba Broka, Undīne Vīksne, Zane Leimane, Gundars Āboliņš, Jānis Paukštello, Agita Gruntmane-Valtere, Artūrs Skrastiņš ; Studija Platforma (Latvija) ; Allfilm (Igaunija). - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2004). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 12). - Valoda: latviešu, krievu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Latvijas un Igaunijas kopražojums. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2004. gadā.
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Zelta zirgs [videoieraksts] : The golden horse : [animācijas filma] / režisors: Reinis Kalnaellis ; scenārija autori: Cecile Somers, Rasa Strautmane, Signe Baumane ; mākslinieki: Xavier Dujardini, Roberts Cinkus, Laima Puntule ; komponists: Anselme Pau ; producenti: Vilnis Kalnaellis, Paul Thiltgers, Valentas Aškinis, Sarita Christensen ; Filmu studija Rija ; Paul Thiltgers Distribution ; Vilanima ; Copenhagen Bombay. - Rīga : Nacionālais kino centrs ; National Film Centre of Latvia, 2015 (2014). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase = Latvian film collection ; 24). (Animācijas filmas = Animation). - Subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu val. - Uz DVD vāka teksts latviešu, angļu val. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2014. gadā.
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.


VALODNIECĪBA
 Latviešu-igauņu vārdnīca = Läti-Eesti sõnaraamat / Igauņu valodas institūts ; projekta vadītājs Arvi Tavasts ; vārdnīcas darba drupa Merle madisone, Aive Mandele, Tauno Neuliks, Anita Tannenberga. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2015. - 737 lpp.
        Latviešu valoda - Igauņu valoda - Vārdnīcas. Igauņu valoda - Vārdnīcas.
 Igauņu-latviešu vārdnīca : [ap 40 000 šķirkļu] = Eesti-Läti sõnaraamat / atbildīgais redaktors Valts Ernštreits ; sastādītāji Valts Ernštreits, Marika Muzikante, Maima Grīnberga ; [literārās redaktores Gunta Kļava (latviešu valoda), Kertu Kibermane (igauņu valoda) ; konsultanti Ojārs Bušs ... u.c. ; recenzenti Lembits Vaba, Guntars Godiņš] ; Latviešu valodas aģentūra. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra ; Tallin : Eesti Keele Sihtasutus, 2015 (AS Pakett). - 1096 lpp. : tab. ;
        Igauņu valoda - Latviešu valoda - Vārdnīcas. Enciklopēdijas un vārdnīcas - Igauņu valoda.

LITERATŪRASZINĀTNE
Silkalns, Eduards, 1937-.  Par grāmatām un dzīvi : grāmatu recenzijas 2007-2014 / Eduards Silkalns ; redaktores: Rute Runce, Ligita Kovtuna ; ievadu sarakstīja Ligita Kovtuna ; mākslinieciskais iekārtojums: Daiga Brinkmane. - [Rīga] : Vesta-LK, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. ; 21 cm. - (Laika grāmata).
        Latviešu literatūra - 21 gs - Grāmatu apskati. Literatūra - Grāmatu apskati.

VĒSTURE
Pētersons, Aivars, 1933-.  Operāciju mākslas pirmsākums latviešu kaujas vienībās : pulkveža A. Auzāna brigāde Jelgavas operācijā 1917. gadā. Pulkveža ieguldījums mūsu kara mākslā / Aivars Pētersons ; priekšv. sarakst. Valdis Matīss ; vāka māksl. Dainis Rožkalns. - [Dārziņi : autorizdevums, 2009]. - 80, [1] lpp. : il., ģīm., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 67. lpp. . - Palīgrād.: 66.-67. lpp. - Anot. angļu val.
        Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Latvija - Kampaņas. Ziemassvētku kaujas, Latvija, 1917.
Suvorovs, Viktors.  Izgāšanās : Maršala Žukova pēdējā kauja : triloģijas "Dižās desmitgades hronika" 2. grāmata / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 278, [1] lpp. ; 22 cm. - Izmantotās literatūras saraksts: 269. lpp.
        2. grāmata.
        Padomju Savienība - Politika un pārvalde - 1936-1953. Padomju Savienība - Vēsture - 1953-1985.

DAIĻLITERATŪRA
LATVIEŠU LITERATŪRA
Eglīte, Elizabete.  Tikšanās laikā : [romāns jauniešiem] / Elizabete Eglīte ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktore Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 349, [1] lpp. ; 21 cm. - E. Eglīte studē valodas un interesējas par saskarsmes psiholoģiju. Viņas pirmais romāns ieguva veicināšanas prēmiju bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras konkursā "Zvaigznes grāmata". Uzsākot mācības 10. klasē, Eleonorai viss ir jauns: jauna skola, jauni draugi, jauna iemīlēšanās. Iepazīšanās ar svešinieku ir kā gaismas stariņš sarežģītajās attiecībās ar skolasbiedriem. Tomēr viņa nespēj ne iedomāties, cik tālu jaunā draudzība viņu aizvedīs - un kāda būs tās cena.
        Jaunatnes proza, latviešu.
Ārzemju literatūra
Austen, Jane, 1775-1817.  Lēdija Sūzana / Džeina Ostina. - Jūrmala : Apgāds Daugava SIA, 2015. - 204, [2] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Šajā grāmatā apkopoti slavenās angļu rakstnieces Džeinas Ostinas (1775–1817) trīs mazāk pazīstamie darbi.
Bolouri, Džoena.  Nerātnais saraksts / Džoena Bolouri ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; [redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Gundega Kalendra]. - [Rīga] : The White book, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. ; 22 cm.
        Angļu romāni. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra. Sekss - Folklora.
Berjlinda, Silla.  Trešā balss : [detektīvromāns] / Silla & Rolfs Berjlindi ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 427, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - "Trešā balss" ir otrā triloģijas "Pilnmēness paisums" grāmata par Tomu Stiltonu un Olīviju Renningu.
        Detektīvromāni, zviedru.
Brontē, Anna.  Vaildfelholas iemītniece : romāns / Anna Brontē ; no angļu valodas tulkojusi un pēcvārdu, 489.-[494.] lpp., uzrakstījusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. - Atkārtots izdevums. - [Jūrmala] : Daugava, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 493, [2] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: The tenant of Wildfell Hall.
        Angļu romāni.
Čemberlena, Diāna. Trauslais dzīvības brīnums : romāns / Diāna Čemberlena ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ; 21 cm.
        Amerikāņu romāni.
Fīldinga, Helēna. Bridžita Džounsa: saprāta robeža : romāns / Helēna Fīldinga ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 487 lpp. ; 21 cm.
        Angļu romāni.
Frīmena, Kimberlija. Kaisle zem Tasmānijas debesīm : [romāns] / Kimberlija Frīmena ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013. - 442, [2] lpp.
        Austrāliešu romāni.
Henno, Sass, (1982-1982-).  Šeit biju es = Mina olin siin : Esimene arest : [romāns] / Sass Henno ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga-Preisa ; red. Jānis Kalve ; māksl. Villu Koskaru ; Jiri Saksa il. - Rīga : Dienas Grāmata, 2006. - [195] lpp. : il. ; 23 cm.
        Nr. 1. Pirmais arests.
        Igauņu romāni.
Ingelmane-Sundberja, Katarina.  Aizdevums- sudrabs, laupījums- zelts : [romāns] / Katarina Ingelmane-Sundberja ; tulkojusi Dace Andžāne ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atb. redaktore Renāte Neimane ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīzes izdevniecība, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 303 lpp.
        Zviedru romāni.
Jangs, Viljams Pols. Krustceles : romāns / Viljams Pols Jangs ; tulkojums latviešu valodā Fēlikss Švarcs ; tulkotāja redakcijā ; uz 4. vāka autora fotogrāfija: Torge Niemann. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 286, [2] lpp. ; 21 cm.
        Kanādiešu romāni. Reliģiskā proza, kanādiešu. Koma - Pacienti - Daiļliteratūra.
Kross, Jāns. Stūrgalvības hronika : romāns par Baltazaru Rusovu / Jāns Kross ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; pēcvārda, 1085.-1091. lpp., autors Janika Kronbergs ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 1101 lpp. : il. ; 22 cm.
        Vēsturiskā proza, igauņu.
Linka, Šarlote.  Rožu kopēja : [romāns] / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; redaktore Inese Miesniece ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 420, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Link, Charlotte. Die Rosenzüchterin.
        Vācu romāni.
Mensela, Džila.  Mīlestības neparedzamās sekas : romāns / Džila Mensela ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņā. - Rīga : Kontinents, 2015. - 443 [1] lpp
        Angļu romāni.
Milmens, Dens.  Mierpilnā karotāja ceļš : grāmata, kas maina dzīvi / Dens Milmens ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; redaktore Dace Markota ; Ilzes Isakas vāka adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 237, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Way of the peaceful warrior: a book that changes lives.
        Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu. Garīgā dzīve - Daiļliteratūra. Pašuztvere - Daiļliteratūra. Dzīves veidošana - Daiļliteratūra.
Morena, Mišela. Madame Tiso. Slavas cena / Mišela Morena ; no angļu val. tulk. Liene Akmens ; vāka dizains Dairis Homani. - Rīga : Kontinents, 2014. - 460, [1] lpp.
        Amerikāņu romāni. Vēsturiskā proza, amerikāņu. Biogrāfiskā proza, amerikāņu.
Nicholls, David, 1966-.  One Day / David Nicholls. - [London] : Harper, 2011. - 446 p.
Oksanena, Sofi.  Kad pazuda dūjas : vēsturisks romāns / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 23 cm.
        Somu romāni. Vēsturiskā proza, somu.
Pankola, Katrīna.  Muchachas : romāns / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 525, [3] lpp. ; 23 cm. - (Jauna franču līnija).
        . Vējš vēl uzburs pavasari.
        Franču romāni.
Patersons, Džeimss.  Kurš mirs pirmais : detektīvromāns / Džeimss Patersons ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 359, [1] lpp. ; 23 cm. - (Sieviešu detektīvu klubs ; 1).
        Detektīvromāni, amerikāņu.
Šepetis, Rūta.  Papīra sapņi : [romāns] / Rūta Šepetis ; no angļu val. tulkojusi Ligita Lukstraupe ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 326, [1] lpp.
        Amerikāņu romāni.

   
LITERATŪRA BĒRNIEM
Aspazija, 1865-1943.  Zila debess zelta mākoņos : bērnības atmiņu diloģija / Aspazija ; mākslinieks Indulis Zvagūzis. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 279, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!). - Ievērojamās dzejnieces un dramaturģes Aspazijas bērnības atmiņu diloģija "Zila debess zelta mākoņos" ir latviešu bērnu literatūras klasika. Pirmajā daļā "Zila debess" autore apraksta mazās, vērīgās meitenes visagrāko bērnību, kas pavadīta Zaļenieku pagasta "Daukšu" mājās. Otrajā daļā "Zelta mākoņi" Aspazija atainojusi savas agrīnās skolas gaitas, apdāvinātās meitenes ceļu uz zināšanām, kas nebūt nav vienmēr viegls un vienkāršs. - "Grāmata sagatavota pēc 1968. gada izdevuma"--Titlp. otrā pusē.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Cielēna, Māra, 1954-.  Pa īstam un pa jokam : dzejoļi izlase / Māra Cielēna. - Rīga : Lietusdārzs, 2015. - 185, [6] lpp. : il.
Kļavis, Aivars, 1953-.  Ringla no Suņa zvaigznāja / A. Kļavis. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 52, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!).
Kūlis, Ēriks, 1941-.  Mākoņu ielas BMX ; Pirmais putnu prezidents : divi stāsti pusaudžiem / Ēriks Kūlis ; autora redakcijā ; Dzintras Vīriņas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2015. - 206, [2] lpp. : il. ; 20 cm.
        Jaunatnes proza, latviešu.
Olsone, Kristīna.  Sudraba puisēns : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 175, [1] lpp. ; 21 cm.
        Bērnu stāsti, zviedru.
Palacio, Raquel J.  Brīnums / R. Dž. Palacio. - Riga : SIA J.L.V., 2015. - 254, [2] lpp. - Desmitgadīgais Augijs Pulmens, kurš piedzima ar nopietnu sejas defektu un par kuru ārsti nedeva cerības, ka viņš izdzīvos, vairs nemācīsies mājās, bet sāks apmeklēt 5. klasi kādā Manhetenas vidusskolā. Skolā Augijam nāksies saskarties ar vienaudžu izsmieklu un pārvarēt bailes, bet viņš visiem spēkiem centīsies iederēties un pūlēsies, lai viņu uzskatītu par parastu skolēnu.
Rainis, Jānis, 1865-1929.  Puķu lodziņš : dzejoļu izlase / Rainis ; mākslinieks Indulis Zvagūzis. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [45] lpp. : il. ; 30 cm.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Stepēna, Maija.  Viltus pasaku māmiņa : [pasakas pirmsskolas vecuma bērniem] / Maija Stepēna ; Anitas Rupeikas zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, ©2015. - 68, [2] lpp. : il. ; 24 cm. - (Zilā sila pasakas). - M. Stepēnas pasakās turpinās rūķīšu piedzīvojumi. Uz Zemes atlido kāda būtne no citas planētas, kas spēj pieņemt jebkuru veidolu. Šoreiz tā izvēlas pasaku māmiņas ārieni. Īstā pasaku māmiņa tiek aizsūtīta uz citu planētu. Tomēr pēc kāda laika rūķīši un fejas saprot, ka ar pasaku māmiņu norisinās dīvainas lietas.
        Bērnu stāsti, latviešu.
Stiltons, Džeronīmo.  Mīlestība ir kā siers / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; illustrations by Chiara Sacchi, Flavio Ferrron, Silvia Bigolin. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 116, [12] lpp. : il. ; 19 cm. - (Stāsti, gardi kā siers ; 9.).
        Bērnu stāsti, itāliešu. Bērnu literatūra.
Stiltons, Džeronīmo. Četras peles džungļos : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; illustrations by Chiara Sacchi, Flavio Ferron and Ailvia Bigolin. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 114, [14] lpp. : il. ; 19 cm. - (Stāsti, gardi kā siers ; 6).
        Bērnu stāsti, itāliešu.
Stiltons, Džeronīmo. Ķepas nost, sieraģīmi! / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; illustrations by Cristina Marchese, Beatrice Algeri, Silvia Bigolin, Flavio Ferron and Andrea Denegri. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 117, [11] lpp. : il. ; 19 cm. - (Stāsti, gardi kā siers ; 4).
        Bērnu stāsti, itāliešu.
Stiltons, Džeronīmo. Metro spoks : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; illustrations by Federico Brusco. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 117, [11] lpp. : il. ; 19 cm. - (Stāsti, gardi kā siers ; 5).
        Bērnu stāsti, itāliešu.
Štelmahere, Vita.  Uzmanību! Rafī nāk! / Vita Štelmahere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Inta Kārkliņa ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 158, [2] lpp. : il.
        Bērnu stāsti, latviešu. Bērnu literatūra.

AUDIO, VIDEO
 Akmeņi manās kabatās [videoieraksts] : Rocks in my pockets : [animācijas filma] / režisore, scenārija autore un māksliniece: Signe Baumane ; komponists: Kristian Sensin ; producenti: Signe Baumane, Roberts Vinovskis ; Studija Lokomotīve ; Signe Baumane Studio. - Rīga : Nacionālais kino centrs ; National Film Centre of Latvia, 2015 (2014). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase = Latvian film collection ; 25). (Animācijas filmas = Animation). - Subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu val. - Uz DVD vāka teksts latviešu, angļu val. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2014. gadā.
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Animācijas filmas bērniem [videoieraksts] / scenārija autori Ilze Skrastiņa, Roze Stiebra, Jānis Ankravs. Andrejs Prigičevs, Māra Liniņa, Andris Akmentiņš, Reinis Pētersons, Inese Zandere, Edmunds Jansons. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 21). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Neparastie rīdzinieki = The unusual rigans (2008); Desas piedzīvojumi = Adventures of the sausage (2002); Visi kakti norasoja = Looking for the lost child (2002); Kalado (2002); Aiz deviņi ezeriņi = Song of the sun (2003); Pirms aizmieg ūdeņi visi = Before all waters go to slleep (2002); Kad āboli ripo = When apples roll (2009); Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu = Brer Rabbit and boss Lion (2010); Ursus (2011); Kā Lupatiņi mazgājās = How the Shammies bathed (2010); Kora turneja = Choir tour (2012).
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Animācijas filmas bērniem [videoieraksts] / scenārija autori Nils Skapāns, Māris Putniņš, Ieva Salmane, Ēvalds Lācis, Ilze Emse. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 22). - Bez teksta, bez subtitriem.
        Diskā: Lidojam ! = Let's flyr! (1994); Jāņtārpiņš = Fireflay (2003); Redzi, TrusiL ... tētis brauc uz Londonu = Listen, Rabbit ... daddy goes to London (2004); Jaunā suga = The new species (2008); Dzīvais ūdens = Magic water (2009); Burvīga diena = Wonderful day (2010); Korrida = Corrida (2010).
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Animācijas filmas pieaugušajiem [videoieraksts] = Animation for adults : [animācijas filmas]. - Rīga : Nacionālais kino centrs ; National Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase = Latvian film collection). - Subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu val. - Uz DVD vāka teksts latviešu, angļu val. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Clara un Rubinšteins = Clara and Rubinstein (1999); Latvietis pūš pīlītes = Latvian and ducklings (1999); Klucānija = Brickannia (2000); Vai Rīga jau gatava = Is Riga ready yet2 (2001); Bezmiegs = Insomnia (2004); Latvietis = The latvian (2007); Spēlēju, dancoju = I danced, I played (2007); Norīt krupi = To swallow a toad (2009); Spārni un airi = Wings and oars (2009); Aptumsums = Eclipse (2010); Kiosks = The kiosk (2013).
        Multiplikācijas filmas - Pieaugušajiem. Kompaktdiski.
 Baltie zvani [videoieraksts] = White bells ; dokumentālo filmu klasika / režisors: Jānis Streičs ; scenārija autore: Māra Svīre ; operators: Harijs Kukels ; mākslinieks: Vasilijs Mass ; komponists: Raimonds Pauls ; lomās: Lilita Bērziņa, lga Dreģe, Uldis Dumpis, Gundars Āboliņš, Baiba Indriksone, Boļeslavs Ružs, Diāna Zande, Līga Liepiņa, Romualds Ancāns, Ēvalds Valters ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 6). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Baltie zvani = White bells (1961) ; Krasts = The coast (1963) ; Vecāks par desmit minūtēm = Ten minutes older (1978)(1994).
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
Burovs, Arnolds, 1915-2006.  Animācijas filmu klasika [videoieraksts] / scenārija autori Arnolds Burovs, Vizma Belševica, Jānis Rokpelnis. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 9). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Ki-Ke-Ri-Gū! = Cock-a-doodle-doo! (1966); Tīģeris Ņau-Ņau = Tiger the cat (1967); Puķu Ansis = Ansis' flowers (1968); Dullais Dauka = The searching Dauka (1968); Bums un Piramidons = Boom and Pyramidon (1969); Vanadziņš = The little hawk (1978).
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Cilvēki tur [videoieraksts] = People out there ; spēlfilma / režisors un scenārija autors: Aiks Karapertjans ; operators: Jānis Eglītis ; mākslinieks: Henrijs Deičmanis ; komponisti: Kristaps Krievs, Elviss Zants ; producents: Roberts Vinovskis ; lomās: Iļja Ščerbakovs, Eduards Murašovs, Viktorija KOndratenko, Mareks Marcinkevičs, Mihails Razumovskis, Semjons Serzins ; Studija Lokomotīve. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2012). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 14). - Valoda: krievu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, latviešu. - Filma krievu val. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2012. gadā.
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Četri balti krekli [videoieraksts] = Four white shirts ; spēlfilmu klasika / režisors: Rolands Kalniņš ; scenārija autors: Gunārs Priede ; operators: Niks Zvirbulis ; mākslinieks: Uldis Pauzers ; komponists: Imants Kalniņš ; lomās: Uldis Pūcītis, Dina Kuple, Līga Liepiņa, Arnolds Liniņš, Pauls Burkevičs ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1967). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 2). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1967. gadā.
        Kinofilmas - Latvija.
 Dokumentālists [videoieraksts] = Documentarian : dokumentālā filma / režisori un scenārija autori: Ivars Zviedris, Inese Kļaviņa ; operators: Ivars Zviedris ; producente: Aija Bērziņs ; Vides Filmu Studija ; Studija AVE. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2012). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 19). - Valoda: latviešu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, latviešu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2012 gadā.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Escaping Riga [videoieraksts] / režisors: Dāvis Sīmanis ; scenārija autori: Uldis Tīrons, Dāvis Sīmanis ; operatori: Andrejs Rudzāts, Valdis Celmiņš, Dāvis Sīmanis ; komponists: Kārlis Auzāns ; producents: Gints Grūbe ; lomās: Mihails Karasikovs, Gints Grūbe, Mārtiņš Počs, Gustavs Briedis ; Mistrus Media. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2014). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 20). - Valoda: latviešu, angļu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, latviešu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2014 gadā.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Ezera sonāte [videoieraksts] = Lake sonata ; spēlfilmu klasika / režisors: Gunārs Cilinskis, Varis Brasla ; scenārija autore: Regīna Ezera ; operators: Gvido Skulte ; mākslinieks: Andris Merkmanis ; komponists: Imants Kalniņš ; lomās: Astrīda Kairiša, Gunārs Cilinskis, Lilita Ozoliņa, Ģirts Jakovļevs, Lidija Freimane, Egils Veseris, Ineta Apoga ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1976). - 1 DVD : il + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 4). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1976. gadā.
        Kinofilmas - Latvija.
 Klucis - nepareizais latvietis [videoieraksts] = Klucis. The deconstruction of an artist : [dokumentālā filma]b = Egg lady ; Piejūra = Sea of attractions : Tramvajs, vārdā Kalpotājs = Streetcar named Help = Stacijas = The stations : dokumentālās filmas / režisors: Pēteris Krilovs ; scenārija autors: Pauls Bankovskis ; operators: Andris Priedītis ; mākslinieks: Miks Mitrēvics ; komponists: Artuts Maskats ; producenti: Jean-Francois le Corre, Uldis Cekuls ; Vides Filmu Studija ; Dd Studio ; Vivement Lundi ; Ert. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2008). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 18). - Valoda: latviešu, angļu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, latviešu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2008 gadā. . - Filma veidota Vides Filmu Studijā sadarbībā ar Dd studio, Vivement LUNDI/Francija un ERT/Grieķija.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Krustceļš [videoieraksts] = Homeland ; dokumentālo filmu klasika / režisors un scenārija autors: Juris Podnieks ; operatori: Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne, Juris Podnieks ; komponists: Mārtiņš Brauns ; Jura Podnieka studija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1990). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 8). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1990. gadā.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Kurpe [videoieraksts] = The shoe; spēlfilma / režisore un scenārija autore: Laila Pakalniņa ; operators: Gints Bērziņš ; mākslinieks: Juris Pakalniņš ; producenti: Christoph Meyer-Wiel, Laila Pakalniņa ; lomās: Igors Buraks, Vadims Grosmans, Jaan Tatte, Jevgeņijs Ivaničevs ; Schlemmer Film (Vācija) ; Kompānija Hargla (Latvija). - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1998). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 11). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1998. gadā.
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Limuzīns Jānu nakts krāsā [videoieraksts] = A limousine the colour of a midsummer's eve ; spēlfilmu klasika / režisors: Jānis Streičs ; scenārija autore: Māra Svīre ; operators: Harijs Kukels ; mākslinieks: Vasilijs Mass ; komponists: Raimonds Pauls ; lomās: Lilita Bērziņa, lga Dreģe, Uldis Dumpis, Gundars Āboliņš, Baiba Indriksone, Boļeslavs Ružs, Diāna Zande, Līga Liepiņa, Romualds Ancāns, Ēvalds Valters ; Rīgas kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1981). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 5). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1981. gadā.
        Kinofilmas - Latvija.
 Mammu, es tevi mīlu [videoieraksts] = Mother, I love you ; spēlfilma / režisors un scenārija autors: Jānis Nords ; operators: Tobias Datum ; māksliniece: Ieva Kauliņa ; producenti: Gatis Šmits, Alise Ģelze ; lomās: Kristofers Konovalovs, Vita Vārpiņa, Matīss Livčāns, Indra Briķe, Haralds Bārzdiņš ; Studija Tanka. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2013). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 15). - Valoda: latviešu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filma uzņemta 2013. gadā. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Olu kundze [Egg lady ; Piejūra = Sea of attractions : Tramvajs, vārdā Kalpotājs = Streetcar named Help ; Stacijas = The stations : dokumentālās filmas] / scenārija autore un režisore Una Celma. Piejūra / scenārija autori Pauls Bankovskis, Dainis Kļava. Tramvajs, vārdā kalpotājs / scenārija autore Liāna Langa. Stacijas / scenārija autore Ilona Brūvere ; dokumentālās filmas. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 17). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Olu kundze = Egg lady (2000) ; Piejūra = Sea attractions (2004) ; Tramvajs, vārdā Kalpotājs = Streetcar named Help (2005) ; Stacijas = The stations (2008).
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
Pakalniņa, Laila, 1962-.  Dokumentālās filmas [videoieraksts] : Veļa = The linen : Prāmis = The ferry : Pasts = The mail : Leiputrija = Dreamland / scenārija autore un režisore Laila Pakalniņa, Māris Maskalāns ; operatori Gints Bērziņš, Māris Maskalāns. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 16). - Bez teksta, bez subtitriem. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Veļa = The linen (1991) : Prāmis = The ferry (1994) ; Pasts = The mail (1995) ; Leiputrija = Dreamland (2004).
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Pie bagātās kundzes [videoieraksts] = My wealthy mistress ; spēlfilmu klasika / režisors un scenārija autors: Leonīds Leimanis ; operators: Mārtiņš Kleins ; mākslinieks: Laimonis Grasmanis ; komponists: Marģeris Zariņš ; lomās: Eduards Pāvuls, Līga Liepiņa, Kārlis Sebris, Lilija Stungure, Luijs Šmits ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1969). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 3). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1969. gadā.
        Kinofilmas - Latvija.
 Purva bridējs [videoieraksts] = The swamp treader : spēlfilmu klasika / režisors: Leonīds Leimanis ; scenārija autors: Jānis Sīlis ; operators: Mārtiņš Kleins ; mākslinieks: Herberts Līkums ; komponists: Marģeris Zariņš ; lomās: Vija Artmane, Uldis Pūcītis, Elza Radziņa, Juris Lejaskalns, Eduards Pāvuls, Olga Dreģe, Kārlis Sebris ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1966). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 1). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1966. gadā.
        Kinofilmas - Latvija. Kompaktdiski.
 Sapņu komanda 1935 [videoieraksts] = Dream team 1935 ; spēlfilma / režisors: Aigars Grauba ; scenārija autori: Andrejs Ēķis, Aigars Grauba ; operatori: Gvido Skulte, Imants Zaķītis ; mākslinieki: Neils Matīss, Mārtiņš Milberts ; producents: Andrejs Ēķis; lomās: Jānis Āmanis, Vilis Daudziņš, Inga Alsiņa, Mārcis Maņjakovs, Mārtiņš Počs, Jānis Vimba, Viktors Ellers, Andris Bulis ; Studija Platforma. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2012). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 13). - Valoda: latviešu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2012. gadā.
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Šķērsiela [videoieraksts] = Crossroad street ; dokumentālo filmu klasika / režisors: Ivars Seleckis ; scenārija autors: Tālivaldis Margēvičs ; operators: Ivars Seleckis ; komponists: Ivars Vīgners ; Rīgas Kinostudija. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (1988). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 7). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 1988. gadā.
        Dokumentālās filmas. Kompaktdiski.
 Telefilma-Rīga [videoieraksts] : animācijas filmu klasika / scenārija autori Roze Stiebra, Ansis Bērziņš, Jānis Peters, Imants Ziedonis. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015]. - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 10). - Valoda: latviešu, subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection".
        Diskā: Zelta sietiņš = The golden sieve (1975); Skudriņa Tipa = Ant Tipa (1976) = Brīnumputns = Firebird (1976); Zaķīša pirtiņa = Little rabbits' bath (1979); Kabata = Pocket (1983); Man vienai māsiņai = A sister's journey (1984).
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.
 Ūdensbumba resnajam runcim [videoieraksts] = Waterbomb for the fat tomcat ; spēlfilma / režisors: Varis Brasla ; scenārija autors: Alvis Lapiņš ; operators: Uldis Jancis ; mākslinieks: Ivars Mailītis; komponists: Imants Kalniņš ; producenti: Gatis Upmalis, Artur Talvik ; lomās: Baiba Broka, Undīne Vīksne, Zane Leimane, Gundars Āboliņš, Jānis Paukštello, Agita Gruntmane-Valtere, Artūrs Skrastiņš ; Studija Platforma (Latvija) ; Allfilm (Igaunija). - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2015] (2004). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase ; 12). - Valoda: latviešu, krievu; subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu. - Latvijas un Igaunijas kopražojums. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2004. gadā.
        Kinofilmas. Kompaktdiski.
 Zelta zirgs [videoieraksts] : The golden horse : [animācijas filma] / režisors: Reinis Kalnaellis ; scenārija autori: Cecile Somers, Rasa Strautmane, Signe Baumane ; mākslinieki: Xavier Dujardini, Roberts Cinkus, Laima Puntule ; komponists: Anselme Pau ; producenti: Vilnis Kalnaellis, Paul Thiltgers, Valentas Aškinis, Sarita Christensen ; Filmu studija Rija ; Paul Thiltgers Distribution ; Vilanima ; Copenhagen Bombay. - Rīga : Nacionālais kino centrs ; National Film Centre of Latvia, 2015 (2014). - 1 DVD : il. + Latvijas filmu izlases katalogs. - (Latvijas filmu izlase = Latvian film collection ; 24). (Animācijas filmas = Animation). - Subtitri: angļu, franču, vācu, itāļu, krievu val. - Uz DVD vāka teksts latviešu, angļu val. . - Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". . - Filma uzņemta 2014. gadā.
        Multiplikācijas filmas. Kompaktdiski.