pirmdiena, 2015. gada 18. maijs

Aprīļa jaunieguvumi

Jaunākās grāmata bibliotēkā
APRĪLIS


SABIEDRISKI POLITISKĀ LITERATŪRA

Jansiņa, Ilze, 1969-.  Bez vecāku gādības palikušo bērnu ģimeniskā aprūpe : metodiskais līdzeklis / Ilze Jansiņa, Biruta Nemiro. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2014 (Jumi MK). - 101 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 6). - Bibliogrāfija: 92.-96. lpp.
Bērnu aprūpe - Latvija - Tiesības un likumdošana. Sociālais darbs ar bērniem - Mācīšana un mācīšanās.


TEHNISKĀ LITERATŪRA

Jārdlija Potere, Mārgareta.  Mājās pie pavarda : vecvecmāmiņas Mārgaretas Jārdlijas Poteres pavārgrāmata / Mārgareta Jārdlija Potere ; piedāvā un priekšvārda autore Elizabete Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 253 lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 245.-251. lpp.
Kulinārija, amerikāņu. Ēšanas paradumi - Amerikas Savienotās Valstis.


MĀKSLA

Linē, Aldis, 1966-.  Latvijas Leļļu teātris : pirmizrāžu hronoloģija 1944 - 2014 / Aldis Linē ; redaktore Ruta Puriņa ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2014 (Dardedze hologrāfija). - 158, [2] lpp. ; 22 cm. - Lugu alfabētiskais rādītājs: 148.-[157.] lpp.
Leļļu teātris - Latvija - Vēsture - 20 gs. Leļļu teātris - Latvija - Vēsture - 21 gs.

Saulīte, Ingrīda, (1935-). Deju svētki Latvijā : skaitļi un fakti, 1945-2003 / Ingrīda Saulīte ; red. Dagmāra Lejiņa, Elita Priedīte ; priekšv. Latviešu dejas renesanse, 8.-11.lpp., sarakst. Eriks Tivums ; kopsav. tulk. angļu val. Zinta Uskalis ; dizains Inga Poļevska ; foto Imants Prēdelis. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2005 (Talsu tipogrāfija). - 375 lpp. : il., ģīm., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: 373.lpp. - Personu rād.: 354.-372.lpp. - I.Saulītes grāmatā par Deju svētkiem dokumentēta Latvijas Deju svētku attīstība, to nozīme mūsu tautas identitātes veidošanā 20. un 21.gadsimtā, izvērstāk atspoguļotas horeogrāfu un virsvadītāju radošās biogrāfijas. Viena nodaļa atspoguļo trimdā nonākušo deju speciālistu, kā arī jaunākās paaudzes aktivitātes latviskā gara uzturēšanā un deju lieluzvedumu veidošanā savās tagadējās mītnes zemēs. - Kopsav. angļu val
Dejas -- Latviešu. Deju svētki -- Latviešu. Tautas svētki -- Latvija.

Sniedze, Evita, 1974-.  Par saknēm, upēm un debesīm : stāsts (fotoalbums) par Valmieras teātra deviņdesmito sezonu no pagraba līdz šņorbēniņiem / Evita Sniedze, Juris Kmins ; mākslinieks Reinis Suhanovs. - Valmiera : Valmieras Drāmas teātris, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp. : il., ģīm. ; 27 cm. - Izrāžu hronika: [5.-13.] lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Teātris - Latvija - Albumi - Valmiera. Aktieri un aktrises - Latvija - Albumi - Valmiera.

Žilde, Jānis, 1977-.  Piekūns skrien debesīs : autorizēta biogrāfija : "Jauns Mēness" - rokgrupas stāsts - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 206, [1] lpp., [22] lpp. iel. : il., portr. ; 21 cm. - Mūzikas kritiķa un žurnālista J. Žildes grāmata par grupu "Jauns Mēness" ir būtisks stāsts Latvijas kultūrvēsturē. Savos pirmsākumos 80. gadu otrajā pusē grupa vēl paguva izbaudīt pēdējo padomju gadu ačgārno sistēmu, vēlāk izdzīvojusi Atmodu un sajutusi 90. gadu skarbo realitāti. Izgājusi gandrīz visus mūzikas biznesa un grupas attīstības lokus: ārzemju mūzikas ietekmes, sastāva maiņu, starptautiskus panākumus (uzvara Sopotas festivālā), koncertturnejas ārpus Latvijas, stila maiņu, iekšējus konfliktus, izjukšanu un galu galā atkalapvienošanos trim pēdējiem koncertiem.
Mūzikas grupas - Latvija - Vēsture.


VALODNIECĪBA
Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets : [rakstu krājums] - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 321.-[351.] lpp. / sastādījusi Dagnija Ivbule un personu rādītājs: 303.-[314.] lpp. - Iespiedziņās: Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte".
Valodnieki - Latvija - Biogrāfijas. Polemika.

   
VĒSTURE

Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 526, [2] lpp. : diagr., il., ģīm., faks., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [505.]-526. lpp. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs arī angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevums sagatavots un publicēts Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" ietvaros Latvijas Ziņātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrā prof. Tālava Jundža vadībā.

1. sējums. Latvieši.

Balti (indoeiropiešu tauta) - Latvija - Vēsture. Latvieši. Latvieši - Vēsture.
Latvija - Vēsture. Latvija - Politika un pārvalde. Latvija - Kultūras vēsture - Mācību līdzekļi. Latvija - Antikvitātes.
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 559 lpp. : diagr., il., ģīm., faks., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [523.]-556. lpp. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs arī angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevums sagatavots un publicēts Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" ietvaros Latvijas Ziņātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrā prof. Tālava Jundža vadībā.

2. sējums. Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā.

Balti (indoeiropiešu tauta) - Latvija - Vēsture. Latvieši. Latvieši - Vēsture.
Latvija - Vēsture. Latvija - Politika un pārvalde. Latvija - Kultūras vēsture - Mācību līdzekļi. Latvija - Antikvitātes.
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. : diagr., il., ģīm., faks., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [459.]-475. lpp. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs arī angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevums sagatavots un publicēts Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" ietvaros Latvijas Ziņātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrā prof. Tālava Jundža vadībā.

3. sējums. Atjaunotā Latvijas valsts.

Latvieši. Latvieši - Vēsture.
Latvija - Vēsture. Latvija - Politika un pārvalde. Latvija - Kultūras vēsture - Mācību līdzekļi. Latvija - Antikvitātes.
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 814, [1] lpp. : diagr., il., ģīm., faks., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [718.]-805. lpp. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs arī angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevums sagatavots un publicēts Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" ietvaros Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrā prof. Tālava Jundža vadībā.

4. sējums. Latvijas kultūra, izglītība, zinātne.

Latvieši. Latvieši - Vēsture. Kultūra - Latvija - Latvieši. Izglītība - Latvija - Latvieši. Zinātne - Latvija - Latvieši.
Latvija - Vēsture. Latvija - Politika un pārvalde. Latvija - Kultūras vēsture - Mācību līdzekļi. Latvija - Antikvitātes.
Zatlers, Valdis, 1955-.  Kas es esmu / Valdis Zatlers, grāmatas līdzautori Gunta Barbāne un Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2015]. - 471, [1] lpp. : il.
Valsts amatpersonas. Valstsvīri. Prezidenti - Latvija - Biogrāfijas. Prezidenti. Ķirurgi - Latvija. Biogrāfijas. Dzīvesstāsti.

DAIĻLITERATŪRA
LATVIEŠU LITERATŪRA


Dreika, Dagnija, 1951-.  Kaimiņu būšanas : sonatīne Rīgai : romāns / Dagnija Dreika ; redaktors A. Migla ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2015. - 260, [1] lpp. : il.
Latviešu romāni.
Kasims, Vilis, 1986-.  Lielā pasaule : romāns / Vilis Kasims ; redaktore Ieva Melgalve ; Ernesta Kļaviņa dizains. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 220, [1] lpp. ; 19 cm. - V. Kasims ir uzaudzis Ungurpilī un vairākus gadus pavadījis Rīgā un Londonā. Šobrīd dzīvo Barselonā, kur tulko un raksta Latvijas portāliem, žurnāliem un izdevniecībām. Šī ir viņa pirmā grāmata. Romāns stāsta par kopienu - mēģinājumu izveidot jaunu, labāku Latviju klusā Salacas ielokā. Bēgot no drīzumā draudošās pieaugušo dzīves, pēc vidusskolas pabeigšanas tai pievienojas arī Armands un Dāvis. Taču nometnē viņus sagaida intrigu un neapmierināmas iekāres tīkls. Mēģinādami to pārraut, viņi iepinas aizvien jaunās nelaimēs, līdz neiespējama sāk šķist atgriešanās iepriekšējā dzīvē.

 Latviešu romāni.

Sondore, Dzidra.  Viss manā mūžiņā / Dz. Sondore. - Bauskas novads : Aleksandrs Aleksandrovs, 2015. - 186, [1] lpp.
ISBN 9789934848933.

Vilka, Laura.  Dana un atmiņu ēnas / Laura Vilka. - Ķekavas novads : A&A Vision, 2015. - 213, [2] lpp. : il.
ISBN 9789934144769.


Ārzemju literatūra

Bonfiljoli, Kirils.  Netēmē uz mani : triloģija / Kirils Bonfiljoli ; Valdas Melgalves tulkojums no angļu valodas ; epigrāfus atdzejojis Andris Zeibots ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 196, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mortekajs / Kirils Bonfiljoli ; 1. grāmata). - Triloģijas pirmā grāmata.
ISBN 9789984887852.
Detektīvromāni, angļu.

Gregorija, Filipa. Vētras nesēji : romānu cikla "Tumsas ordenis" otrā grāmata / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Tumsas ordenis ; 2).Stormbringers.
ISBN 9789934044168 (ies.).
Jaunatnes proza, angļu.

Grišams, Džons.  Teodors Būns - aktīvists : [romāns] / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 254, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Theodore Boone: The activist.
ISBN 9789934049774.
Detektīvromāni, amerikāņu. Jaunatnes proza, amerikāņu.

Nesbø, Jo, 1960-.  Spoks / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmārs Briška ; [Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 462, [2] lpp. ; 23 cm. - (Detektīvu klubs).
ISBN 9789934048494.
Detektīvromāni, norvēģu.

Ruiss Safons, Karloss. Eņģeļa spēle : romāns / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 678, [2] lpp. ; 23 cm.
ISBN 9789934026928 (ies.).
Spāņu romāni.

Teilore, Lulū.  Torņa vilinājums : romāns / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 476, [2] lpp. ; 21 cm.
ISBN 9789984357782.
Angļu romāni.


LITERATŪRA BĒRNIEM

Ieviņa, Vīva.  Dzīvo vesels! : Cucuriņa padomi : diabēta rokasgrāmata bērniem / Vīva Ieviņa, Una Lauga-Tuņina ; ilustrācijas: Maija Graudiņa. - Rīga : Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība, 2013. - 96 lpp. : il., tab. ; 30 cm.
ISBN 9789984499925 (spirālies.).
Diabēts, bērnu - Uzdevumi, vingrinājumi utt. Uztura kombinēšana.


Ledus sirds : mazais romāns : [vidējā skolas vecuma bērniem] / Disney ; tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija, ©2015. - 128 lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Frozen. The junior novelization.
Bērnu stāsti.

Lielā pasaku grāmata : latviešu tautas pasakas un teikas / māksliniece Agija Staka ; sakārtojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas, Edgara Švanka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 147, [4] lpp. : il. ; 30 cm.
Tautas pasakas, latviešu. Leģendas - Latvija.

Lindgrēne, Astrida.  Protams, Lota māk braukt! : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrida Lindgrēne, Ilona Vīklande [illustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Guna Pitkevica]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [32] lpp. : il. ; 29 cm.        Bērnu stāsti, zviedru.

Rungulis, Māris, 1950-.  Māja, kas dūc : mīklupanti : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Māris Rungulis ; māksliniece Agija Staka ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 23 lpp. : il. ; 27 cm.
Bērnu dzeja, latviešu. Mīklas, latviešu. Bērnu literatūra.

Marta jaunās grāmatas