otrdiena, 2015. gada 3. novembris

Oktobrī iegādātās grāmatas


SABIEDRISKI POLITISKĀ LITERATŪRA
Līderis darbā un ekonomiskajā izaugsmē  . - [Rīga] : Zinātne, [2015]. - 573 lpp. : il .- Nodarbinātība (ekonomikas teorija). Darba tirgus. Darbinieku stimulēšana. Darbs - Sociālie aspekti.
Bergena, Līna.  Budisms 90 minūtēs : ezoterika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 100, [2] lpp. : il.  
 Hinduisms 90 minūtēs : reliģija - vienkārši par sarežģīto . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008. - 119 lpp. ; 20 cm. - (Visas pasaules reliģijas - 90 minūtēs 
 Islāms 90 minūtēs : reliģija - vienkārši par sarežģīto . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Latgales druka). - 103, [1] lpp.  
 Jūdaisms 90 minūtēs : reliģija - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008  . - 117, [2] lpp.  
 Karloss Kastaņeda 90 minūtēs : filozofija - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : Latgales druka). - 148, [1] lpp. ;  
 Kristietība 90 minūtēs : reliģija - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 116, [1] lpp.  
Maslovs, A.  Konfūcijs 30 minūtēs : filozofija - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Latgales druka). - 101, [3] lpp. : il.  
Nimbruka, Lavanda.  Daoisms 90 minūtēs : ezoterika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 117, [2] lpp. : zīm., tab.  
 Paulu Koelju 90 minūtēs : mistika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : tipogr. "Latgales druka"). - 93, [2] lpp 
Račs, Andris.  Mana mīlestības. - Rīga : Jumava, ©2015. - 174, [1] lpp. : tab. ; 20 cm.-  Astroloģija un psiholoģija.
Sparovs, Viks.  Dzenbudisms 90 minūtēs : ezoterika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 102, [1] lpp.  
Sparovs, Viks.  Kabala 90 minūtēs : ezoterika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : "Latgales druka"). - 83, [2] lpp.  
Zonne, Kristīne.  12 dzīves stāsti : Dievs ir uzticams  . - Rīga : Agape Latvija ; Sadarbībā ar Nodibinājumu "Sievietes sirds", 2013 (Latgales Druka). - 299 lpp.  

DABASZINĪBAS
 Dabas aizsardzība  . - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2015. - 287 lpp.

MEDICĪNA
Kudrjavcevs, Igors, 1960-.  Dziedinošā enerģija : no Debesīm, Dabas un Zemes : kā to vairot, lai uzlabotu veselību, gribasspēku un dzīves kvalitāti  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 175, [1] lpp -        Cigun. Psihoterapija.
 Lazarevs 90 minūtēs : mistika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : tipogr. "Latgales druka"). - 86, [2] lpp.   
Sarkadi, Klaudija.  Bērnu slimības : ātri pazīt un pareizi ārstēt  . - Rīga : Jumava, [2010]. - 94 lpp. : il., tab. - (Veselības bibliotēka 
Tomass, Ričards. Daba dziedē sāpes : drošas un iedarbīgas dziedināšanas rokasgrāmata  . - Rīga : Madris, [2009] (Star Standard Industries (Pte) Ltd.). - 160 lpp.  
 Veriščagins 90 minūtēs : mistika - vienkārši par sarežģīto!  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007 (Rēzekne : tipogr. "Latgales druka"). - 93, [2] lpp.  
Zatejevs, Andrejs.  Ceļā uz veselību un veiksmi : ātrā palīdzība ķermenim un garam  . - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008 (Rēzekne : Latgales druka). - 181, [2] lpp. : il.  

TEHNISKĀ LITERATŪRA
Bučere, Kristīna.  Frizūru grāmata : padomi, kā izveidot 82 fantastiski skaistus matu mezglus, bizes un  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 191, [1] lpp  

LAUKSAIMNIECĪBA
Eglīte, Biruta, 1957-.  Zvēri un cilvēki  . - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp., [64] lpp.  . - B. Eglīte grāmatā skarbi un patiesi apraksta zvērkopes Velgas Vītolas darbu un dzīvi, stāstot par Līgatnē mītošajiem zvēriem un to attiecībām ar cilvēkiem. Šī grāmata ir par Velgu Vītolu, Līgatnes lāčiem un citiem zvēriem. Arī par mums.


MĀKSLA
Jaunzems, Pēteris, 1938-.  Piemares īstenieki : poētisks vēstījums fotogrāfijās par Kuršu krasta zvejniekiem, zivju krājumu vairotājiem un  . - [Latvija] : Biedrība "Zivs acs", [2014], - 296 lpp. : il

Kapone, Fils.  501 ģitāras akords : roka, blūza, soula, kantri, džeza un klasiskās mūzikas akordu paraugi  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 256 lpp. : krās. il. - Alf. rād.: 254.-256. Lpp
Mazvērsīte, Daiga, 1965-.  Uldis Stabulnieks. Tik un tā  . - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 302, [1] lpp .
Naita, Lorna.  Šūšana un izšūšana : šūšanas un izšūšanas veidi, paņēmieni un aksesuāri : rokasgrāmata  . - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 256 lpp.  
Purvs, Arvīds, 1926-.  Pa skanošu vasaru : [diriģents un komponists Arvīds Purvs - jubilārs]  . - Rīga : Musica Baltica, 2000 (N.I.M.S.). - 319 lpp., 49 lpp. krās. Il  

  LITERATŪRASZINĀTNE

Ziedošais ķiršu dārzs. Tukuma Imants / Imanta Ziedoņa un Tukuma savstarpējo pieskārienu saskari pētīja un kopā lika Arnis Šablovskis   - Rīga : Mansards, 2015 (McĀbols poligrāfija). - 243, [3] lpp.  DAIĻLITERATŪRA
LATVIEŠU LITERATŪRA
Auleja, Helēna.  Jūtu neprāts / Helēna Auleja. - Rīga : Iespēju grāmata, 2014. - 129 lpp.
        ISBN 9789984875927.
Auleja, Helēna.  Randija / Helēna Auleja. - Rīga : Iespēju grāmata, 2015. - 171 lpp.
Berzinska, Lilija, 1978-.  Putnu osta. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 220, [3] lpp.-Latviešu romāni.
Bula, Rolanda.  Brīvmūrnieka trīs vēlēšanās  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 174, [1] lpp  
Gailīte, Skaidrīte, 1940-.  Tilts starp horizontiem : Fanijas  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 334, [1] lpp  - Neparasts ir Fanijas Budovskas stāsts A. S. Gailītes romānā par garīgi bagātu un stipru sievieti, par viņas senčiem Kolkas zemesragā, kur Dižjūra satiekas ar Mazjūru un viņas dzimtas sievietes izdzīvojušas savu laimi un ciešanas, par Fanijas bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, par mīlestības tiltu, kas vieno šo ļaužu horizontus.
Kaziņa, Gundega.  Vairāk nekā miljonārs : stāsti un romāns. - Rīga : Nordik, ©2015 - 254, [2] lpp. - G. Kaziņas jubilejas izdevumā iekļauts romāns "Vairāk nekā miljonārs" un stāstu krājums "Vencavas". Tajos autore risina aktuālas mūsdienu tēmas: no Latvijas peļņā aizbraukušo dzīve ārzemēs, dzimtenē palikušo cīņa par eksistenci, morāles vērtību degradācija, moderno tehnoloģiju uzvaras gājiens un tā sekas. Grāmatas galvenās varones ir sievietes, kuru likteņos izgaismoti satriecoši, dažviet pat prātam neaptverami notikumi, kas, iespējams, varētu šokēt lasītāju. Psiholoģiski piesātinātā gaisotnē autore virza tēlus visneiedomājamākās situācijās, no kurām izeju var atrast dažādi
Kūlis, Ēriks, 1941-.  Atsaldētais : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 190, [1] lpp.   
Laukmane, Maija, 1953-.  Runā ar mani : dzeja  . - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 110 lpp.
Linde, Māris.  Atgriešanās : [romāns]  . - Liepāja : LiePA, 2015. - 174 lpp.   - Atgriešanās... Mēs atgriežamies vienmēr, lai arī kurp dotos, lai arī cik ilgs laiks paietu, jo mēs nevaram aiziet no pagātnes, lai arī kāda tā būtu - nodevības vai uzticības pilna, noziedzīga vai varonīga, pilna mīlestības vai naida.
Nemiera, Linda.  Kaķis maisā : fantāzijas romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp.  . - L. Nemieras romāns turpina romānā "Kaķa lāsts" (2012) aizsākušos divdabes Leonīdas Fēliksas piedzīvojumus. Leo tiek apsūdzēta nopietnos noziegumos pret vilkaču baru un ir apdraudēta ne tikai viņas, bet vēl daudzu citu divdabju dzīvības, vairs nav laika laiskoties uz dīvāna. Vilkaču barvedis Rego Zvērs izmeklē zādzību un noslēpumainu slepkavību, kurā visi pierādījumi liecina pret Leo. Vai Rego noticēs Leonīdas nevainīgumam?.
Radiņa, Sarmīte, 1960-.  Pļavas nomniece : dzeja (2010-2015)  . - [Madonas novads] : Sarmīte Radiņa, ©2015 (Madona : Erante). - 207, [1] lpp. : il.
Roze, Guna.  101. kilometrs : padomju kauna zona  . - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 246, [1] lpp. : il., portr
Rukšāne, Dace, 1969-.  Mīlasstāsti. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 94 lpp.
Tilti : [krājums 2 sējumos]  . - Rīga : Mansards, 2009. - 637, [1] lpp.  - 1. sējums. Latviešu mītnes zemju prozas antoloģija.
Venters, Egīls, 1964-.  Atlantīda, kāda tā ir : romāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 191, [1] lpp. : il.

Ārzemju literatūra
Atvuda, Mārgareta.  Kalpones stāsts :  . - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 367, [1] lpp.
Dirģēla, Petrs.  Joldijas jūra : "Baltijas triloģijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 604, [2] lpp - 1. daļa.
Dirģēla, Petrs.  Joldijas jūra : "Baltijas triloģijas"  . - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 438, [2] lpp.- 2. daļa.  
Džeimsa, E L.  Grejs. Greja Piecdesmit nokrāsas Kristjena  . - Rīga : Kontinents, 2015 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 537 lpp.  
Falka, Rita.  Cūkgalva AL  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 252, [1] lpp . - (Izmeklē Francis Eberhofers).  
Fašingere, Liliana.  Nešķiramie : [detektīvromāns]  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 253, [1] lpp  
Grānts, Maikls.  Bads : Vienīgais, no kā viņiem jābaidās, - citam no cita . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 510, [1] lpp. : il.   - (Zvaigznes trilleris).  
Horovics, Entonijs.  Moriartijs : Šerloks Holmss ir miris un visu pārklāj tumsa  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 303, [1] lpp.
Larka, Sāra.  Maoru dievietes asaras : triloģija. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 638, [2] lpp. - Triloģijas trešajā grāmatā darbība norisinās ne tikai Jaunzēlandē, bet arī tālajā Dienvidāfrikā, kur notiek angļu-būru karš. Par brīvprātīgo piesakās arī viens no galvenajiem varoņiem, tādējādi cerot aizbēgt no savām personīgajām problēmām. Turienes apstākļi, iepazīto cilvēku neaptveramā uzticība saviem principiem, pat ja runa ir par dzīvību un nāvi, būtiski maina viņa uzskatus par dzīvi un tās vērtībām. Arī šajā romānā liela loma ir ierādīta mīlestībai, kas, par spīti varoņu gatavībai upurēties otra labā, reizēm tā arī paliek neatbildēta.
Makinērnija, Monika.  Mīlestības ieleja. - Rīga : Kontinents, 2015. - 507 lpp. - Īru romāni.
    Makombera, Debija.  Sākt šajā brīdī : [romāns]  . - [Rīga] : J.L.V., ©2015. - 350, [1] lpp .- Amerikāņu romāni.
Maknota, Džūdita. Mīlas veltes : [stāstu krājums] - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp.
Miņjē, Bernārs.  Aplī : [detektīvromāns] .. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 525, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Mote, Anderss de la.  Troksnis. [buzz] :  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 366, [2] lpp.  . - Bestsellera [geim] turpinājums.-  Psiholoģiskās spriedzes proza.
Vasmu, Herbjorga.  Šie mirkļi : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 315 lpp.   - " Skarba, intīma un atkailināta grāmata, kas skaudri griež sirdī." (Spīgana Spektore).

LITERATŪRA BĒRNIEM

Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem  . - Rīga : Ascendum, biedrība, 2015  . - 223 lpp. : il. ; 20 cm.