otrdiena, 2016. gada 3. maijs

2016. gada aprīlī pievienotās grāmatas


   Psiholoģija
Brauna, Brenē.  Nepilnības dāvanas : kā pārstāt izpatikt citiem un būt tam, kas esi  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 158, [1] lpp. : il.  - Sevis pieņemšana. Sievietes - Psiholoģija. Pašcieņa. Pašuztvere. Pašpalīdzības metodes.
Činmojs, Šrī.  Prieka spārni : ceļvedis iekšējā miera un dvēseles piepildījuma meklējumos  . - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 165, [3] lpp. : il.  
Takers, Džims B.  Atgriezties dzīvē : bērni atceras iepriekšējās dzīves  . - Rīga : Avots, ©2015. - 314, [12] lpp. -   Reinkarnācija - Gadījumu izpēte. Atmiņa, bērnu - Dažādi fakti - Gadījumu izpēte.

RELIĢIJA
Rohr, Richard, 1943-.  Lūgšanas spēks  . - Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 156, [1] lpp.  
Volkova, Vivanta.  Latvijas Dievnami  . - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 249, [2] lpp. : il.   

SABIEDRISKI POLITISKĀ LITERATŪRA
 Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora  . - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015 (Aģentūra Radars). - 240 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogrāfija: [225.]-235. lpp. - Grāmata lauž stereotipus par Latvijas iedzīvotāju emigrāciju pēdējo divdesmit gadu laikā, skaidroti emigrācijas motīvi un aizbraukušo cilvēku dzīve ārpus Latvijas, iekļaušanās mītnes zemes sabiedrībā un kultūrā, kā arī saiknes ar Latviju un latviskās identitātes saglabāšana. Pirmoreiz Latvijā apkopots un izanalizēts tik plašs datu materiāls, kas iegūts no aizbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfija izstrādāta un izdota ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta "Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika 
Rancāne, Aīda, 1962-.  Saules gads  . - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 270 lpp. : il . - Grāmatā skaidrotas Lielās dienas tradīcijas, apkopoti radoši, integrēti mācību uzdevumi, kas domāti gan skolotājiem un skolēniem tradicionālās kultūras mērķtiecīgai apguvei mācību procesā sākumskolā, gan arī bērnu vecākiem un vecvecākiem, bagātinot svētkus ģimenes lokā. Svētku svinēšana saliedē ļaudis, viņu enerģiju, spēku, vēlējumus, labās domas. Svētku rituāli attīra no ikdienišķuma, veicina svētku dalībnieku harmoniju pašiem ar sevi, ģimeni, sabiedrību un dabu.- Lielā diena  

MEDICĪNA
Millere-Kainca, Elfrīda.  Ceļš uz atveseļošanos  . - Rīga : Avots, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 430 lpp. : il. - (Ja gribi būt vesels  
 Saki vēzim - nē! : praktiski padomi  . - Rīga : Roche, 2015. - 33 lpp. : il.  TEHNIKA
 Atceries Zolitūdi, 21/11 : Zolitūdes traģēdijas upuru piemiņas grāmata . - Rīga : Biedrība "Zolitūde 21.11.", 2015 (Media Art Ministry). - 206 lpp. : il., portr.   
Celms, Rūdolfs, 1894-1984.  Tev būs lidot  . - Rīga : Rīgas Nami, 2012. - 176 lpp  - R. Celms (1894-1984) lidotājs un aviācijas žurnālists, aizrautīgs dēkainis, kas savā liktenī atspoguļo visu 20. gadsimta drāmu - brīvprātīgi iestājies cara armijā, ierauts Pilsoņu karā, cīnījies gan sarkano, gan balto pusē. Nonācis Tālajos Austrumos, kritis japāņu gūstā, atbrīvots, turpinājis lidotāja gaitas neatkarīgajā Latvijā, divas reizes apcietināts, izsūtīts, cietis no padomju represijām, atgriezies Latvijā, lai nodzīvotu garu mūžu. Grāmatā dzīvi izklāstītas autora lidotāja gaitas no 1911. līdz 1917. gadam. - Grāmata pirmoreiz izdota 1935. gadā.  
 VTU Valmiera : 70 gadus kopā ar Jums  . - Rīga : SIA Puse Plus, 2015. - 95 lpp. : il. - SIA ''VTU Valmiera'' 1. decembrī atzīmēja 70. dzimšanas dienu.Turpinot tradīciju, arī šogad izdots apaļajai gadadienai veltīts krājums. Tā kā pirms desmit gadiem liels darbs ieguldīts uzņēmuma vēstures izpētē, jaunākajā izdevumā vēstīts par svarīgākajiem notikumiem šajā desmitgadē. Tie papildināti ar 17 atmiņstāstiem no senākiem laikiem, 70 interesantiem uzņēmuma vēstures faktiem un fotogrāfijām.  


LAUKSAIMNIECĪBA
Vaitheda, Sāra.  Ko suns vēlas mums pateikt : dzīvnieku uzvedības speciālistes padomi  . - Rīga : Avots, ©2016. - 227 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 225.-227. lpp.  


MĀKSLA
Bārbers, Beringtons.  Ikviens var gleznot : uzglezno pats savu mākslas darbu ar akvareļa, akrila un eļļas krāsām  . - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 128 lpp.  
 Horizontu meklējot : In search of the horizon : [izstādes katalogs]  . - Rīga : Laikmetīgās mākslas institūts, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 225 lpp. : il.   
Ingrema, Ketrīna. Tas ir Dalī  . - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Ķīna). - 80 lpp. : il  
Krists, Andreass.  Krāsu mācība. Krāsu maģija mākslas pasaulē : vēsture : simbolika : prakse  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 171 lpp. : il  
Papvērta, Sāra.  Tas ir Monē  . - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015 (Ķīna). - 70, [9] lpp. : il.   
Postaža, Lilita, 1941-2011. Lilita Postaža : [darbu katalogs] / aut iev. - [B.v.] : [b.i.], [2011]. - [48] lpp. : il. ; 29 cm. - Teksts paral. latviešu, angļu val.
        Gleznotājas - Latviešu.
Rietuma, Dita, 1967-.  500 visu laiku filmu filmas  . - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 614, [1] lpp. : fotogr., portr.  . - D. Rietumas un N. Naumaņa (1962-2014) izdevumā satiekas gan hrestomātiskas kino klasikas vērtības, gan filmas, kas bijušas nozīmīgas, īpašas šīs grāmatas autoriem. Grāmatā apkopotas esejas par filmām, kas ir veidojušas kinovēsturi kopš kino dzimšanas līdz pat mūsdienām, kā arī esejas par katras desmitgades būtiskākajiem procesiem nu jau 120 kino pastāvēšanas gados. N. Naumaņa raksti arī ir kļuvuši par kinovēstures daļu. - Filmu rādītājs: 610.-[615.] lpp.  
 Smiltenes novads – vieta, kur augt! : foto grāmata / sast. Modris Apsītis, Līga Hofmane. - Smiltene : Smiltenes novada dome, 2016. - 88 lpp. : krās.il.  
Sokolovs, Aleksandrs, 1982-.  Sokolovs par... : Latvijas fotogrāfa stāsti  . - [Rīga] : Platinum VS, [2016]. - 184 lpp. - Aleksandrs Sokolovs ir viens no radošākajiem šī gadsimta Latvijas fotogrāfiem, kurš izceļas ar šokējošiem, provokatīviem mākslas projektiem. A. Sokolovs par savu misiju uzskata sieviešu pašapziņas celšanu privāto fotosesiju laikā. Grāmatā ievietoti jautri un smieklīgi stāsti par dzīvi, stāsti par attiecībām, stāsti par fotogrāfa darbu un fotosesijām, grāmatas noslēgumā atrodami pikanti un erotiski stāsti.  
Stroda, Ingrīda.  Lida. Citādā : prologs, epilogs, redzējumi par un dialogi ar Lidiju Pupuri  . - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : il., portr.   
Vāvere, Klāss. The Beatles : mūzika, cilvēki un notikumi  . - Rīga : Mansards, 2010. - 79, [1] lpp. : il., ģīm., faks.   - Bibliogr.: 78.-79. lpp. - Diskogr.: 76.-77. lpp.

VALODNIECĪBA
Mitlers, Vilnis, 1930-2012.  Dundznik valad : Kubalu skolas - muzeja raksti : III burtnīca  .-  Kubalu skola - muzejs, 2015 (Talsu tipogrāfija). - 132 lpp. : portr.   

VĒSTURE
 Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos  . - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015. - 413 lpp.   - Ietver bibliogrāfiju zemsvītras piezīmēs un rādītāju. . - Personu rādītājs: 391.- 412. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "...   2. sējums. Atmodas laiks (1986.gada jūlijs- 1990. gada maija sākums).  
 Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos  . - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015. - 239 lpp.  .  - 3. sējums. Pārejas periods (1990. gada 4. maijs- 1991.gada 21. augusts).  
Zīgerists, Joahims.  Par sevi, par Vāciju un arī par Latviju  . - Rīga : Joahims Zīgerists, 2016. - 410 lpp. : fotogr. - Personu saraksts: 403.- 410. lpp.  


DAIĻLITERATŪRA
LATVIEŠU LITERATŪRA
Auziņš, Roberts.  Nesaki bet : [dzeja]  . - [Zvārtava, Valkas novads : Roberts Auziņš, 2015]. - 109 lpp.  
Ermlere, Franciska, 1968-.  Rīgas buča : romāns  . - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka, SIA). - 175 lpp. : il., ģīm., faks. - (Lata romāns ; 4   
Linde, Māris, 1944-.  Malduguns : [romāns]  . - [Rīga] : [Studentu literatūra], 2016. - 108 lpp. : il. - M. Lindes grāmata pieder tā saucamajiem "atvilktnes" darbiem, kas radīti padomju okupācijas laikā bez iespējām toreiz izdot, taču cerot uz nākotnes Latviju. Darbā nekas nav labots, tajā redzama dzīve, kurā savu vietu ieņēma gan centieni sekot iedomātiem mērķiem, gan alkas pēc mīlestības, kurai savu zīmogu uzspieda tā laika īstenība.  
Lipska, Rūta.  Fēniksa liktenim lemtie : romāns  . - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka, SIA). - 205, [1] lpp. : il. ; portr.   
Svīre, Māra, 1936-.  Ar vakardienu kabatā : [romāns ]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 222 lpp. ; 23 cm. - (Lieldruka).   
Tenne, Guntars, 1965-.  Pērles un pelni : [vēsturisks romāns : Kurzemes hercogiste 17. gadsimtā] / Guntars Tenne ; redaktore Aija Lāce ; mākslinieks Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 271, [1] lpp.
        ISBN 9789934052774.
        Vēsturiskā proza, latviešu.
        Kurzemes hercogiste - Vēsture - Daiļliteratūra.
Viegliņa-Valliete, Gina, 1947-.  Atradene un eņģelis  . - Rīga : Jumava, 2016. - 286, [2] lpp.  


Ārzemju literatūra
Amirrezvani, Anita.  Saulei līdzīgā : stāsts par varu, uzticību, intrigām un mīlestību 16. gs. Irānas galmā : [romāns]  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 438, [2] lpp.  
Beigbeders, Frederiks.  Ūna un Selindžers : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 304 lpp. : il.  
Brauns, Pīrss.  Zelta dēls : [triloģija]  . - Rīga : Prometejs, 2015. - 477 lpp.-[2. Grām 
Čailds, Lī.  Nāves  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 479, [1] lpp.   - (Zvaigznes detektīvu klubs). - "Romāns "Nāves zona" ir pirmais sērijā par Džeku Rīčeru  
Čailds, Lī. Viens šāviens : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 398, [2] lpp.   - (Zvaigznes detektīvu klubs).  
Eljota, Ketrina.  Vēlos būt tev līdzās : [romāns]  . - Rīga : Kontinents, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 445 lpp.  
Frīdentāls, Mēliss.  Bites  . - Rīga : Mansards, 2015. - 246, [1] lpp.  
Geimens, Nīls. Labas zīmes : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 415, [1] lpp.   
Grānts, Maikls. Prom : trilleris /  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 492, [1] lpp - "Zvaigznes trilleris"   
Gunels, Lorāns.  Dievs vienmēr ceļo anonīmi : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 384 lpp
Heyer, Georgette, 1902-1974.  Frederika  . - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 461 lpp.  
Hokinsa, Paula.  Meitene vilcienā : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 332, [3] lpp. - (Zvaigznes trilleris).  
Jāns, Hanss Hennijs.  Svina nakts  . - [Rīga] : J.L.V., 2015. - 110, [1] lpp  
Kadūrs, Hedi.  Valtenberga   - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 718, [1] lpp.  
Klārks, Stīvens.  Ellīgais "parīzietis" : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 406 lpp.   
Koreckis, Daņils.  Muzeja artefakts : detektīvromāns  . - [Rīga] : Juvetas, 2014. - 375, [1] lpp  
Lehtolainena, Lēna.  Viņas ienaidnieks : [detektīvromāns]  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 240 lpp. - Romāns “Viņas ienaidnieks” ir otrais sērijā par Marijas Kallio izmeklētajiem noziegumiem.  
Lorenca, Inī. Ceļojošā priekameita : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 493, [1] lpp  
Manro, Alise.  Dārgā dzīve : [stāsti]  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [2] lpp  

Mariņina, Aleksandra.  Eņģeļi uz ledus neizdzīvo  . - Rīga : Nordik, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 271 lpp .-  1. daļa.  
Močia, Federiko.  Cilvēks, kurš negribēja mīlēt : romāns  . - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 461 lpp  
Moraišs, Ričards K. Simt soļu ceļojums : romāns  . - [Rīga] : BaibaBooks, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 318 lpp.          Amerikāņu romāni. Pavāri - Daiļliteratūra. Restorāni - Francija - Daiļliteratūra.
O'Farela, Megija. Pēc tavas aiziešanas : romāns  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 339, [1] lpp.  
Rābe, Marks. Grieziens : psiholoģisks trilleris  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 379, [2] lpp.  - (Zvaigznes detektīvu klubs).  
Raisa, Anna. Intervija ar vampīru : [romāns]  . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 431,[1] lpp.
Railija, Lūsinda.  Pusnakts roze  . - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. - 528 lpp.   
Rimminens, Miko.  Sarkanā degundiena : romāns  . - Rīga : Jumava, 2015. - 246, [1] lpp.   
Šēbergs, Tomass.  Ingmars Bergmans. Stāsts par mīlu, seksu un nodevību  . - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 415, [1] lpp. - Avoti: 406.- 409. lpp.   
Калбазов, Константин.  Колония. Дубликат : фантастический роман  . - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2015 (Саратов : Саратовский полиграфкомбинат). - 311, [2] с. : ил. - (Фантастический боевик ; Вып.968). - 16+.