piektdiena, 2015. gada 4. septembris

JŪNIJS

Formas sākums
Jaunākās grāmata bibliotēkā
JŪNIJS

PSIHOLOĢIJA
Siņeļņikovs, Valērijs.  Dzīve bez bailēm : negatīvo emociju transformācija / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu val. tulkojusi Marita Freija ; redaktore Marita Freija ; maketētāja Ērika Tomsone. - Rīga : SolVita, 2015. - 173, [1] Lpp. : il.
        ISBN 9789984894515.
        Bailes.
 
SABIEDRISKI POLITISKĀ LITERATŪRA
Indrūna, Zinaīda. Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās / Zinaīda Indrūna. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2012. - 303 lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 277.-285. lpp. un norādes parindēs.
        Darba tiesības un likumdošana - Latvija - Tiesu prakse. Spriedumi - Latvija.
Keišs, Staņislavs.  Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi : monogrāfija = Regional development in Latvia: course, problems and solutions of administrative territorial reform : monograph / Staņislavs Keišs, Andris Kazinovskis ; [zinātniskie recenzenti Jānis Kaktiņš ... [u.c.] ; tulkojums angļu valodā Elga Tilta ; literārā redaktore Ilona Vītola ; vāka noformējums Viesturs Reķis]. - Rīga : Vītola izdevniecība, 2014. - 615 lpp. : tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 281.-286. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984835808.
        Reģionālā attīstība - Latvija.
        Latvija - Administratīvais un politiskais iedalījums.

MEDICĪNA
Хаббард, Л. Рон.  Чистое тело - ясный ум : эффективная программа очищения / Л. Рон Хаббард. - Glostrup : New Era, 2013. - 267 lpp. - Ietver rādītāju.
        ISBN 9788740202793.
        Narkotiku atkarība - Ārstēšana.

LAUKSAIMNIECĪBA
 Mans ogu dārzs. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Poligrāfijas grupa Mūkusala). - 64 lpp. : il., portr., tab. ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2015/2 (245).
        Ogas.
Nereta, Ilma.  Viegli kopjama puķu dobe : kā veidot krāšņu ziemciešu dobi, hostas un citas puķes ar dekoratīvām lapām, flokši un astilbes, laimiņi un krāšņie jānīši / Ilma Nereta, Marija Semerova. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Poligrāfijas grupa Mūkusala). - 64 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2015/4 (243).
        ISBN 14074338.MĀKSLA
 Kaugurieši-3 : Gundegas / A.Ikšelis ; T. Hiller ; L. Sheridan ; J. Crane ; A. Jacobs ; G. Brenston ; G. Nemecs ; B.R. Gibb ; C. Carson Parks ; S. Wonder ; teksta aut. A. Vilders ; Ā. Elksne ; G. Krieviņš ; L. Vāczemnieks ; A. Čaks ; Z. Purvs. - [b.v. : Kadiķis, b.g.]. - 1 MC.
Cassavetes, Nick.  The Other Woman [videoieraksts] : Atriebība sieviešu gaumē : romantiska komēdija / directed by Nick Cassavites ; stars: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. - Latvija : Film Distribution, 2014. - 1 DVD (105 min.).
Шамиров, Виктор.  Игра в правду [videoieraksts] : Patiesības spēle : комедия для взрослых / режисер Виктор Шамиров ; в главных ролях: Ирина Апексимова, Константин Юшкевич, Дмитрий Марьянов, Гоша Куценко ; одноимённая пьеса была написана Филиппом Леллушем, французским драматурго. - Latvija : Prior Latvija, 2013. - 1 DVD (90 min.).

VĒSTURE
Grāvis, Harijs, 1924-. Adzele-Gaujiena, 1111-2011 : senatne un mūsdienas : pagasta vēsture / Harijs Grāvis ; red. Ineta Riepniece ; ceļavārdu aut.: Ieva Ose, Kornēlija Apškrūma, Andris Caune, Evalds Mugurēvičs, Māris Atgāzis, Ojārs Stefans, Jānis Līcis, Ieva Ķīse, Daina Siņeļņikova ; māksl. Ainars Gaidis ; fotogr.: H. Grāvis, V. Vittands, R. Dauškāns, Dz. Bisenieks, P. Mežulis, I. Riepniece, S. Sproģe, I. Harkina, I. Lukjanoviča, J. Egle, J. Barkovskis, G. Treijs, M. Kalniņa, A. Puķis, E. Dubiņš, M. Evardsone, S. Purviņa, R. Antona, P. Mežulis, K. Krūmiņš, D. Siņeļņikova, V. Dandens, Ā. Dandens, A. Gaidis. - Gaujienas pagasts : [Gaujienas pagasta pārvalde, 2010] (Preses nams Baltic). - 415 lpp. : il., ģīm., faks., kartes, notis ; 31 cm. - Bibliogr.: 414.-415. lpp. - H. Grāvja grāmata stāsta par Gaujienas novadu no 12. gadsimta līdz mūsu dienām. Grāmatā ir skarbas liecības par pagasta iedzīvotāju likteni vācu muižnieku jūgā, par cīņām 1905. gada revolūcijā, par skarbo teroru 1919. gadā, Otrajā pasaules karā un izsūtīšanas gados. Par dzīvi Gaujienā un mācībām vidusskolā rakstīts daudzās absolventu, skolotāju un pagasta iedzīvotāju atmiņās.
        Lauku skolas - Latvija - Vēsture - Gaujienas pagasts (Apes novads).
        Gaujiena (Apes novads, Latvija) - Vēsture. Alūksnes novads (Latvija). Gaujienas pagasts (Apes novads, Latvija) - Sociālā dzīve un paražas.

DAIĻLITERATŪRA
LATVIEŠU LITERATŪRA
Aistars, Jānis.  Spogulis : romāns / teksts un vinjetes: Jānis Aistars ; vāka zīmējums un apdare: Jānis Aistars, Māra Aistara. - [Rīga] : Jānis Aistars, 2014 (Drukātava). - 239 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - J. Aistara izglītība ir mākslas laukā. Studējis Čikāgas Mākslas institūtā un Sirakūzu Universitātē, kur 1965. gadā saņēma maģistra grādu. J. Aistara romāns veidojas Mičiganas pavalstī, galvenokārt uz Mičiganas Universitātes fona. Romānam tiešāka saskare ar mākslu ir tikai romāna beigu daļā. Galvenais motīvs, kurš caurauž visu romānu, ir skarbi konflikti un asumi trīs paaudžu starpā. Grāmatā ievietotie trīs stāsti visi norisinās Amerikā, latviešu ieceļotāju vidē.
               Latviešu romāni.
Apškrūma, Kornēlija, 1937-.  Mātes svētība : dzeja / Kornēlija Apškrūma ; Birutas Žurovskas akvareļi ; Māras Alševskas dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
        Latviešu dzeja.
Butrima, Danuta.  Caur tinas aci : [romāns] / Danuta Butrima ; il. Andra Otto-Hvoinska ; vāka dizains Nataļja Kugajevska ; red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 235, [2] lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 4 (190). - Bibliogr.: 237. lpp.
        ISBN 9789934150661.
        Latviešu romāni. Detektīvromāni, latviešu.
Eņģele, Ilze, 1974-.  Labais cilvēks : [romāns] / Ilze Eņģele ; il. Anita Jansone-Zirnīte ; vāka dizains Nataļja Kugajevska ; red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237, [1] lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 6 (192). - Bibliogr.: 231. lpp.
        ISBN 9789934150708.
        Latviešu romāni. Detektīvromāni, latviešu.
Gekišs, Nauris.  Dzimumdienu veltījumi / Nauris Gekišs. - Jūrmala : Nauris Gekišs, 2015. - 122 lpp.
        ISBN 9789934850813.
Ikstena, Nora, 1969-. Šokolādes Jēzus : [eseju krājums] / Nora Ikstena ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 126, [2] lpp. ; 22 cm.
        Saturā nod.: Nacionālais pasūtījums. Dzīves māksla. Griķu eņģelis. Īstenība un koraļļi.
        ISBN 9789984847177.
        Latviešu proza. Dokumentālā proza, latviešu.
        Proza -- Latviešu. Stāsti -- Latviešu. Esejas.
Macats, Ingus, 1992-. Koncertflīģelis : [romāns] / Ingus Macats ; red. Aldis Vēvers ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 207, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934032530.
        Latviešu romāni.
Ozoliņa, Daina.  Atmaskot direktori / Daina Ozoliņa ; māksl. Juta Tīrona. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 185, [2] lpp. : il. - (Skolas stāsti).
        ISBN 9789934009785.
        Jaunatnes proza, latviešu.
Svīre, Māra, 1936-.  Vasaras kalnā : atmiņas / Māra Svīre, Jānis Vasarietis ; redaktore Māra Rune ; lilijas fotografējis Jānis Vasarietis ; vāka noformējumā izmantots Māras Svīres foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 214, [2] lpp. : il., portr. ; 21 cm.
        ISBN 9789934050138.
        Biogrāfiskā proza, latviešu. Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Augu selekcionāri - Latvija - Biogrāfijas. Dzīvesstāsti.
Vensko, Sandra, 1958-. Vēstules naktssargam : [īsproza] / Sandra Vensko ; redaktore Dace Sparāne ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2012. - 62, [1] lpp., [3] lp. krās. il. ; 18 cm.
        ISBN 9789984887173 (ies.).
        Latviešu proza - 21 gs.
Zīle, Monika, 1941-.  Dullā dzeguze : [romāns] / Monika Zīle ; il. Amanda Balode; vāka dizains Nataļja Kugajevska ; red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237, [1] lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 5 (191). - Bibliogr.: 232. lpp.
        Latviešu romāni. Detektīvromāni, latviešu.
Ārzemju literatūra
Doda, Kristīna.  Skandāliste : romāns / Kristīna Doda ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 387, [2] lpp. ; 22 cm. - (Pasaules bestsellers).
        Amerikāņu romāni.
Hedlija, Tesa. Vecāku guļamistaba : [romāns] / Tesa Hedlija ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna ; māksl. Kristians Šics. - Rīga : Dienas Grāmata. Laikraksts Diena, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 222, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789984789859 (ies.).
        Angļu romāni.
Lokhārta, E.  Mēs bijām meļi : [romāns] / E. Lokhārta ; no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore Gunta Finke. - [Rīga] : BaibaBooks, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 230, [1] lpp. : il., portr. ; 21 cm.
        ISBN 9789934539008.
        Jaunatnes proza, amerikāņu.
Mote, Anderss de la. [geim] : romāns / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 318, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934043482.
        Psiholoģiskās spriedzes proza - Zviedru. Interneta spēles - Daiļliteratūra.
Nilsone, Juhanna.  Rozes skaistās un ilgotās SOS : romāns / Juhanna Nilsone ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 347 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789984356372 (ies.).
        Zviedru romāni.
   
AUDIO, VIDEO
 Kaugurieši-3 : Gundegas / A.Ikšelis ; T. Hiller ; L. Sheridan ; J. Crane ; A. Jacobs ; G. Brenston ; G. Nemecs ; B.R. Gibb ; C. Carson Parks ; S. Wonder ; teksta aut. A. Vilders ; Ā. Elksne ; G. Krieviņš ; L. Vāczemnieks ; A. Čaks ; Z. Purvs. - [b.v. : Kadiķis, b.g.]. - 1 MC.
Cassavetes, Nick.  The Other Woman [videoieraksts] : Atriebība sieviešu gaumē : romantiska komēdija / directed by Nick Cassavites ; stars: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. - Latvija : Film Distribution, 2014. - 1 DVD (105 min.).
Шамиров, Виктор.  Игра в правду [videoieraksts] : Patiesības spēle : комедия для взрослых / режисер Виктор Шамиров ; в главных ролях: Ирина Апексимова, Константин Юшкевич, Дмитрий Марьянов, Гоша Куценко ; одноимённая пьеса была написана Филиппом Леллушем, французским драматурго. - Latvija : Prior Latvija, 2013. - 1 DVD (90 min.).
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru