pirmdiena, 2018. gada 22. oktobris

DĀVINĀJUMI OKTOBRĪ 2018Nr.p.k.
Autors, nosaukums
Nozare
1.      
Ancāne, Gunta. Vecākiem. Par sevi un bērniem. / 2017
159.9
2.      
Kastanjeda, Marina. Saprast homoseksualitāti. / 2017.
17
3.      
Brīnumdaris. / 2016.
2
4.      
Redfīlds, Džeimss. Selestīnas pareģojums. / 2002.
23
5.      
Vaivade, Anita. Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās. / 2016.
35
6.      
Čakare, Ilze. Iežu atsegumi un alas. / 2017.
5
7.      
Ikauniece, Sandra. Meži. / 2017.
5
8.      
Laime, Brigita. Piejūra, smiltāji un virsāji. / 2017.
5
9.      
Priede, Agnese. Purvi, avoti un avoksnāji. / 2017.
5
10.                         
Rūsiņa, Solvita. Dabiskās pļavas un ganības. / 2017.
5
11.                         
Urtāns, Andris. Upes un ezeri. / 2017.
5
12.                         
Rezeberga, Dace. Gribu būt māmiņa. / 2013.
618
13.                         
Ceļvedis daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanā. / 2008.
631
14.                         
Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918-2018. 1.sējums. / 2018.
69
15.                         
Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918-2018. 2.sējums. / 2018.
69
16.                         
Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918-2018. 3.sējums. / 2018.
69
17.                         
Krastiņš, Jānis. Arhitekts Jānis Alksnis 1869-1939. / 2009.
72(474.3)
18.                         
Krastiņš, Jānis. Jūgendstila arhitektūra Latvijā. / 2018.
72(474.3)
19.                         
Knuts Lesiņš - literāts un mūziķis. / 2008.
78(474.3)(092)
20.                         
No Sēlijas pūra... / 2017.
908
21.                         
Latvija. / 2018.
913(474.3)
22.                         
Europe. After 100 Before. / 2018.
94(4)
23.                         
Eiropas kultūras mantojuma dienas 2018. / 2018.  
94(474.3)"19"
24.                         
Krekle, Maija. Dzīvības spītīgie asni. / 2018.
821.174
25.                         
Kūlis, Ēriks. Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs. / 2018.
821.174
26.                         
Muktupāvela, Laima. Mīla. Benjamiņa. / 2010.
821.174
27.                         
Apškrūma, Kornēlija. Lirika. / 2004.
821.174-1
28.                         
Dinsbergs, E. Rīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi. / 2017.
821.174-1
29.                         
Doma pie domas. / 2000.  
821-84
30.                         
Друг невесты. / 2008. DVD
791.4
31.                         
Cafe Society. / 2016. DVD
791.4
32.                         
Captain Phillips. / 2013. DVD
791.4
33.                         
Hercules. / 2005. DVD
791.4
34.                         
La La Land. / 2016. DVD
791.4
35.                         
Moonlight. / 2016. DVD
791.4
36.                         
Why Him?. / 2016. DVD
791.4
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru